354-0079/01 – Servisní roboty (SR)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Ladislav Karník, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se posluchači seznamují se základními pojmy a poznatky v oblasti servisních robotických systémů z hlediska konstrukce, teorie, výpočtů uzlů a prvků. Dále se seznámí s klasifikací a rozdělením podle různých hledisek, vývojovými trendy, s požadavky a metodikou navrhování a aplikací různých druhů mobilních servisních robotických systémů jako jsou např. kráčející, kolové, pásové, plazivé a pod. Dále se detailně seznámí s příklady konstrukcí jednotlivých typů mobilních podvozků. Z aplikací to budou zejména příklady v oblastech nepřirozeného, nebezpečného, veřejného a domácího prostředí. Získají poznatky v oblasti řešení dopravně manipulačních úloh s využitím mobilních robotických systémy s pevně určeným programem pohybu či s pružně přeprogramovatelným pohybem apod.

Povinná literatura:

Základní literatura Kárník,J. , Marcinčin,J.: Biorobotická zařízení. MÁRFY SLEZSKO, Opava, 1999, 184 s. ISBN 80-902746-0-9. Doplňková literatura Kárník, L.: Robotizace v nestrojírenských oborech. VŠB – TU Ostrava, 2000. Kárník, L., Knoflíček, R., Marcinčin, J.N.: Mobilní roboty – připravované vydání knihy na říjen 2000 Marcinčin, J.N., Smrček, J.: Biorobotika – teória, princípy, aplikácia v technickej praxi. Elfa Košice, Košice, 1998. Schraft, R.F., Volz, H.: Serviceroboter. Springer – Verlag, Berlin, 1996. Song, S.M., Kenneth, J.W.: Machines That Walk: The Adaptive Suspension Vehicle. Cambridge, Massachusetts, London, England, 1989. Bonasso, R.P, Murphy, R.: Artificial Inteligence and Mobile Robots. Cambridge, Massachusetts, London, England, 1998. Miller, Merl K.: Personal Robot Navigator. AK Peters Ltd, 1999 Internet

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Klasifikace servisních robotických systémů – klasifikace, rozdělení, popis subsystémů, požadavky, základní parametry. Cvičení: Praktické ukázky aplikací, Zadání programu na zpracování rešerše pro aplikace servisních robotů v různých oblastech. 2 Technické otázky řešení, systémové znaky. Kinematické struktury servisních robotických systémů, klasifikace druhu podvozků. Lokomoční robotické systémy. Cvičení: Práce na programu, dokončení, odevzdání. 3 Dopravně – manipulační úlohy, znaky, charakteristiky a parametry. Mobilní robotické systémy s pevně určeným programem pohybu. Cvičení: Popis metodického postupu návrhu mobilních servisních robotických systémů. Zadání programu na zpracování návrhu mobilního podvozku pro servisní úlohy v oblasti sanačních prací ve stavebnictví. 4 Mobilní robotické systémy s pružně přeprogramovatelným pohybem. Biomechanické principy řešení subsystému mobility servisních robotů. Cvičení: Práce na programu - návrh vhodné technologie a popis činnosti. 5 Faktory určující návrh servisních robotických systémů. Klasifikace jednotlivých druhů podvozků (pásové, kráčející, kulhavé, plazivé soustavy, šplhající, hybridní, létající, kolové). Cvičení: Práce na programu – návrh vhodné kinematické struktury podvozku. 6 Kolové podvozky a všesměrová kola. Konstrukce typů noh u kráčejících robotických systémů. Cvičení: Práce na programu - návrh pohonů . 7 Pásové, plazivé a plavající mobilní robotické systémy. Metodika aplikace a provozu mobilních servisních robotických systémů. Cvičení: Práce na programu – výpočet jednotlivých uzlů. 8 Aplikace servisních robotů ve stavebnictví (sanační, destrukční a jiné činnosti) a zdravotnictví. Cvičení: Práce na programu – volba vhodných materiálů. 9 Provozní charakteristiky servisních robotických systémů (výklad a popis, charakteristiky, řešení, ukázky, aplikace). Metodika servisního scénáře. Cvičení: Práce na programu - návrh celkové sestavy podvozku. 10 Servisní robotické systémy pro oblast nepřirozeného prostředí. Cvičení: Práce na programu - návrh celkové sestavy podvozku. 11 Servisní robotické systémy pro oblast nebezpečného prostředí. Cvičení: Práce na programu - návrh způsobu řízení a zdroje energie. 12 Servisní robotické systémy pro oblast veřejného prostředí. Cvičení: Práce na programu – sestavný výkres podvozku. 13 Servisní robotické systémy pro oblast domácího prostředí. Cvičení: Práce na programu – návrh a popis nástavby na navržený podvozek pro zvolenou technologii. 14 Servisní robotické systémy pro oblast osobního životní prostředí. Cvičení: Práce na programu – návrh a popis technologické hlavice pro zvolenou technologii. 15 Netradiční aplikace servisních robotických systémů a vize do budoucna. Cvičení: Odevzdání programu, zhodnocení aktivity a udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.