354-0079/02 – Service Robots (SR)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Klasifikace servisních robotických systémů – klasifikace, rozdělení, popis subsystémů, požadavky, základní parametry. Cvičení: Praktické ukázky aplikací, Zadání programu na zpracování rešerše pro aplikace servisních robotů v různých oblastech. 2 Technické otázky řešení, systémové znaky. Kinematické struktury servisních robotických systémů, klasifikace druhu podvozků. Lokomoční robotické systémy. Cvičení: Práce na programu, dokončení, odevzdání. 3 Dopravně – manipulační úlohy, znaky, charakteristiky a parametry. Mobilní robotické systémy s pevně určeným programem pohybu. Cvičení: Popis metodického postupu návrhu mobilních servisních robotických systémů. Zadání programu na zpracování návrhu mobilního podvozku pro servisní úlohy v oblasti sanačních prací ve stavebnictví. 4 Mobilní robotické systémy s pružně přeprogramovatelným pohybem. Biomechanické principy řešení subsystému mobility servisních robotů. Cvičení: Práce na programu - návrh vhodné technologie a popis činnosti. 5 Faktory určující návrh servisních robotických systémů. Klasifikace jednotlivých druhů podvozků (pásové, kráčející, kulhavé, plazivé soustavy, šplhající, hybridní, létající, kolové). Cvičení: Práce na programu – návrh vhodné kinematické struktury podvozku. 6 Kolové podvozky a všesměrová kola. Konstrukce typů noh u kráčejících robotických systémů. Cvičení: Práce na programu - návrh pohonů . 7 Pásové, plazivé a plavající mobilní robotické systémy. Metodika aplikace a provozu mobilních servisních robotických systémů. Cvičení: Práce na programu – výpočet jednotlivých uzlů. 8 Aplikace servisních robotů ve stavebnictví (sanační, destrukční a jiné činnosti) a zdravotnictví. Cvičení: Práce na programu – volba vhodných materiálů. 9 Provozní charakteristiky servisních robotických systémů (výklad a popis, charakteristiky, řešení, ukázky, aplikace). Metodika servisního scénáře. Cvičení: Práce na programu - návrh celkové sestavy podvozku. 10 Servisní robotické systémy pro oblast nepřirozeného prostředí. Cvičení: Práce na programu - návrh celkové sestavy podvozku. 11 Servisní robotické systémy pro oblast nebezpečného prostředí. Cvičení: Práce na programu - návrh způsobu řízení a zdroje energie. 12 Servisní robotické systémy pro oblast veřejného prostředí. Cvičení: Práce na programu – sestavný výkres podvozku. 13 Servisní robotické systémy pro oblast domácího prostředí. Cvičení: Práce na programu – návrh a popis nástavby na navržený podvozek pro zvolenou technologii. 14 Servisní robotické systémy pro oblast osobního životní prostředí. Cvičení: Práce na programu – návrh a popis technologické hlavice pro zvolenou technologii. 15 Netradiční aplikace servisních robotických systémů a vize do budoucna. Cvičení: Odevzdání programu, zhodnocení aktivity a udělení zápočtu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.