354-0081/02 – CAD-CAM IV in Mechatronics (CAD4)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Vladimír MostýnSubject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 10+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Seznámení s novými možnostmi systému Pro/ENGINEER . Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 2. Speciální funkce modeláře. Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 3. Tvorba mechanismů v režimu Assembly Cvičení: D123 Praktické procvičení uvedených témat 4. Konstrukční návrh v režimu LAYOUT. Cvičení: D123 Zadání semestrálního projektu. 5. Tvorba entit a pomocných prvků v režimu LAYOUT Cvičení: D123 Samostatná práce na zadaném projektu. 6. Kóty a relace, tabulky parametrů. Cvičení: D123 Samostatná práce na zadaném projektu. 7. Deklarace LAYOUTů vazby mezi LAYOUTy Cvičení: D123 Samostatná práce na zadaném projektu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 25  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.