354-0082/01 – Manufacturing, Operation and Testing of Industrial Robots (VPZPR)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu. Názvosloví. Spolehlivost v technice. Ukazatele spolehlivosti. Cvičení: Seznámení s požadavky ve cvičeních a ke zkoušce. Používaná terminologie v oblasti spolehlivosti. 2. Teorie spolehlivosti, pravděpodobnostní rozdělení poruch. Cvičení: Ukazatele spolehlivosti. 3. Monotónní intenzita poruch. Teorie obnovy strojů a strojních uzlů. Cvičení: Příklady z teorie pravděpodobností. 4. Analýza a spolehlivost robotizovaného systému. Cvičení: Příklady řešení a používání matematických metod v teorii a analýze spolehlivosti technických zařízení. 5. Odhady charakteristik spolehlivosti robotizovaných pracovišť. Cvičení: Kontrolní test z probrané látky. Rozbor testu a opakování látky. 6. Strategie údržby robotů. Cvičení: Příklady strategie údržby robotů. 7. Laboratorní zkoušky na spolehlivost. Metodika provozních zkoušek. Cvičení: Provozní zkoušky a závislost životnosti na provozních faktorech. 8. Určování technického stavu strojů a robotů. Závislost životnosti na provozních faktorech. Cvičení: Možnosti zvýšení spolehlivosti robotů. Závěrečný test. 9. Zvyšování spolehlivosti robotů. Závěr a dotazy. Cvičení: Hodnocení předmětu. Zápočty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.