354-0082/02 – Výroba, provoz a zkoušení PR (VPZPR)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných a prohlubujících. Posluchači se seznámí s výrobou komponent robotů, z jejich montáží a provozem.. Na praktických modelech bude prováděna demontáž a montáž jednotlivých uzlů a některých celků PR. Budou seznámení s faktory, které ovlivňují spolehlivost robotů a s obecnými podmínkami technického rozvoje. Rozšíří se znalosti v oblasti teorie spolehlivosti a pravděpodobnostního rozdělení poruch , seznámí se s vybranými nejčastěji používanými metodami. Zásady poloprovozních vyzkoušení PR a jejich uvádění do provozů a vlastní provoz. Některé postupy zkoušení PR u výrobce a v provozu. Budou studovány progresivní metody údržby, jako je preventivní údržba, údržba podle skutečného stavu a další, např. údržba orientovaná na provozní spolehlivost (RCM), totální produktivní údržba (TPM), založena na monitorování skutečného technického stavu (CM) a řešení údržby vycházející z modelu automatizovaného systému řízení údržby (CMMS

Povinná literatura:

ČSN IEC 50(191) Medzinárodný elektrotechnický slovník ú (Dříve ČSN 010102)Kapitola 191: Spoĺahlivosť a jakosť služieb September 1993, 168 str. ČSN 010606 Spolehlivost v technice Postup volby nomenklatury normovaných ukazatelů spolehlivosti. Vydavatelství ÚNM, Praha 1981 Hurt, J.: Teorie spolehlivosti. Skripta , 1. vyd., Praha 1984, UK Praha 1984, 202 s. Bigoš ,P -Pidány, J. : Prevádzková spoľahlivosť, Alfa Bratislava 1987, 280 str. Smrček, J.: Prevádzka a údržba automatizovaných zariadení. ELFA s.r.o., Košice 1996, 50 str.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Názvosloví. Spolehlivost v technice. Ukazatele spolehlivosti. Cvičení: Seznámení s požadavky ve cvičeních a ke zkoušce. Používaná terminologie v oblasti spolehlivosti. 2. Teorie spolehlivosti, pravděpodobnostní rozdělení poruch. Cvičení: Ukazatele spolehlivosti. 3. Monotónní intenzita poruch. Teorie obnovy strojů a strojních uzlů. Cvičení: Příklady z teorie pravděpodobností. 4. Analýza a spolehlivost robotizovaného systému. Cvičení: Příklady řešení a používání matematických metod v teorii a analýze spolehlivosti technických zařízení. 5. Odhady charakteristik spolehlivosti robotizovaných pracovišť. Cvičení: Kontrolní test z probrané látky. Rozbor testu a opakování látky. 6. Strategie údržby robotů. Cvičení: Příklady strategie údržby robotů. 7. Laboratorní zkoušky na spolehlivost. Metodika provozních zkoušek. Cvičení: Provozní zkoušky a závislost životnosti na provozních faktorech. 8. Určování technického stavu strojů a robotů. Závislost životnosti na provozních faktorech. Cvičení: Možnosti zvýšení spolehlivosti robotů. Závěrečný test. 9. Zvyšování spolehlivosti robotů. Závěr a dotazy. Cvičení: Hodnocení předmětu. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.