354-0083/01 – CAD-CAM III in Mechatronics (CAD3)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1 Úvod do modulu Pro/MECHANIKY - STRUCTURE, možnosti použití, omezení. Význam pro použití v běžné konstrukční praxi. Princip metody geometrických prvků. Cvičení: zadání programuč. 1. 2 Zásady tvorby modelu součástí a sestav pro aplikaci pevnostních výpočtů. Zjednodušení modelu součásti. Zmrazení nepodstatných konstrukčních prvků modelu. Cvičení: Tvorba modelu dle zadání programu č. 1. 3 Tvorba výpočtového modelu. Použité jednotky. Zadání materiálu z knihovny, definování nového materiálu. Definice okrajových podmínek (typy uložení). Tvora regionů. Cvičení: Tvorba modelu dle zadání programu č. 1. 4 Zadání zatížení, typy zatížení. Definice typu analýzy, výběr analýzy. Provedení prvního výpočtu metodou Quik check . Cvičení: Provedení strukturální analýzy metodou „Quick check“ modelu podle zadání programu č. 1. 5 Interpretce vypočtených hodnot. Zobrazení napětí, deformace. Animace deformačních účinků. Problematika provádění analýz při velkém počtu generovaných elementů. Cvičení: Vyhodnocení zadání č.1 obhajoba a udělení bodů (max 17,5). 6 Definice výpočtových metod „Single pass“, „Multi pass“. Princip konvergence výsledků. Cvičení: Provedení výpočtů podle uvedených výsledků. Porovnání výsledků s v analytickým výpočtem. 7 Idealizace výpočtového modelu. Tvorba skořepinových elementů. Zadání okrajových podmínek, zadání zatížení. Cvičení : Provedení výpočtu na zidealizovaném modelu, porovnání výsledných hodnot. 8 Další možnosti idealizace výpočtového modelu. Tvorba prvků typu „beam“. Tvorba pružin. Cvičení: zadání programu č 2. 9 Tvorba modelu prutových soustav. Zadání okrajových podmínek, zadání zatížení. Cvičení: Příklad výpočtu prutové soustavy. 10 Kontrola součástí na vzpěr. Zadání analýzy „Buckling“. Interpretace výsledků. Cvičení: Zadání programu č.2. 11 Využití výsledků z modulu Pro/MECHANIKA - MOTION pro zadání zatížení. Aplikace tepelného zatížení , modul THERMAL. Cvičení: Tvorba modelu dle zadání programu č. 2 12 Aplikace modulu STRUCTURE v sestavách, simulace svarových spojů, kontaktní analýza. Cvičení: Tvorba modelu dle zadání programu č. 2. 13 14 Úvod do nezávislého modulu Pro/MECHANIKA. Specifika tvorby výpočtového modelu. Vytváření vlastních sítí. Cvičení: Tvorba výpočtového modelu v nezávislém modulu. Provedení výpočtu. 15 Shrnutí probrané látky, zodpovězení dotazů Cvičení:Zápočtové cvičení, odevzdání programu 2. (max 17,5b , kontrola splnění podmínek zápočtu

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.