354-0083/01 – CAD-CAM III v mechatronice (CAD3)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět je logickým pokračováním předmětů CAD/CAM I v mechatronice a CAD/CAM II v mechatronice. Posluchači se v tomto předmětu seznámí s možnostmi strukturální analýzy, počítačových 3D modelů. Ve cvičeních si na praktických přikladech ověří přednášenou problematiku.

Povinná literatura:

PTC, Waltham , Masssachusetts, USA Pro/MECHANIKA, Using Structure, whit Pro/ENGINEER: USA 1997

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1 Úvod do modulu Pro/MECHANIKY - STRUCTURE, možnosti použití, omezení. Význam pro použití v běžné konstrukční praxi. Princip metody geometrických prvků. Cvičení: zadání programuč. 1. 2 Zásady tvorby modelu součástí a sestav pro aplikaci pevnostních výpočtů. Zjednodušení modelu součásti. Zmrazení nepodstatných konstrukčních prvků modelu. Cvičení: Tvorba modelu dle zadání programu č. 1. 3 Tvorba výpočtového modelu. Použité jednotky. Zadání materiálu z knihovny, definování nového materiálu. Definice okrajových podmínek (typy uložení). Tvora regionů. Cvičení: Tvorba modelu dle zadání programu č. 1. 4 Zadání zatížení, typy zatížení. Definice typu analýzy, výběr analýzy. Provedení prvního výpočtu metodou Quik check . Cvičení: Provedení strukturální analýzy metodou „Quick check“ modelu podle zadání programu č. 1. 5 Interpretce vypočtených hodnot. Zobrazení napětí, deformace. Animace deformačních účinků. Problematika provádění analýz při velkém počtu generovaných elementů. Cvičení: Vyhodnocení zadání č.1 obhajoba a udělení bodů (max 17,5). 6 Definice výpočtových metod „Single pass“, „Multi pass“. Princip konvergence výsledků. Cvičení: Provedení výpočtů podle uvedených výsledků. Porovnání výsledků s v analytickým výpočtem. 7 Idealizace výpočtového modelu. Tvorba skořepinových elementů. Zadání okrajových podmínek, zadání zatížení. Cvičení : Provedení výpočtu na zidealizovaném modelu, porovnání výsledných hodnot. 8 Další možnosti idealizace výpočtového modelu. Tvorba prvků typu „beam“. Tvorba pružin. Cvičení: zadání programu č 2. 9 Tvorba modelu prutových soustav. Zadání okrajových podmínek, zadání zatížení. Cvičení: Příklad výpočtu prutové soustavy. 10 Kontrola součástí na vzpěr. Zadání analýzy „Buckling“. Interpretace výsledků. Cvičení: Zadání programu č.2. 11 Využití výsledků z modulu Pro/MECHANIKA - MOTION pro zadání zatížení. Aplikace tepelného zatížení , modul THERMAL. Cvičení: Tvorba modelu dle zadání programu č. 2 12 Aplikace modulu STRUCTURE v sestavách, simulace svarových spojů, kontaktní analýza. Cvičení: Tvorba modelu dle zadání programu č. 2. 13 14 Úvod do nezávislého modulu Pro/MECHANIKA. Specifika tvorby výpočtového modelu. Vytváření vlastních sítí. Cvičení: Tvorba výpočtového modelu v nezávislém modulu. Provedení výpočtu. 15 Shrnutí probrané látky, zodpovězení dotazů Cvičení:Zápočtové cvičení, odevzdání programu 2. (max 17,5b , kontrola splnění podmínek zápočtu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.