354-0086/01 – Automatizované výrobní systémy (AVS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných. Studenti se v něm seznámí s problematikou automatizace výrobních systémů (AVS), s jejich organizací a typem výroby, tvrdou a pružnou automatizací. Bude opakováno rozdělení strojů, podle vývojového stupně od universálních strojů až po automatizované číslicově řízené systémy, výrobní a montážní centra. Seznámí se s hlavními směry AVS. Přínosem robotů a manipulátorů v pružných výrobních systémech (PVS) a počítačovou podporou navrhování výrobků a výroby. Předmětem zájmů bude i technologičnost součástí a vhodnost vyráběných součástí. Nedílnou součástí AVS je manipulace, doprava a skladování ve výrobních soustavách, operační manipulace, paletizace, nosiče obrobků. Mezioperační doprava a manipulace. Automatizovaný dopravní a skladovací systém. Mobilní robotický systém, indukční doprava a manipulace pomocí robotů a manipulátorů.

Povinná literatura:

Früh, K.F.: Handbuch der Prozeßautomasierung, R. Oldenbourg Verlag München; Wien : Oldenbourg 1997, 631 s. ISBN 3-486-24025-0. Čop,V.-Buda,J.-Kozyrev,J.G.: Automatizácia technologických procesov priemyselnými robotmi a manipulátormi. Bratislava, Alfa 1985. 246 s. Vlach,B.: Technologie obrábění a montáží. Praha, SNTL 1990. 259 s. Chvála,B.-Nedbal,j.-Dunay,G.: Automatizace. 3 vyd. Praha 1989,SNTL 1989.608 s. Firemní literatura: Prospekty a dokumentace k výrobním strojům , k manipulačním zařízením, k robotům a manipulátorům.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Základní pojmy. Význam automatizace výr. systémů. Cvičení: Seznámení s požadavky ve cvičeních a ke zkoušce. 2. Výrobní technologie - přehled. Cvičení: Výrobní technologie. Koncepce CIM jeho skladba, hlavní části a vazby. 3. Vývojové stupně automatizovaných strojů. Cvičení: Návrh jednoduchého modelu automatizované výrobní linky. Zadání č.1. 4. Automatizované výrobní procesy (AVS). Pružné výrobní systémy (PVS). Cvičení: Rozbor zadání č.1. Návrh koncepce AVS. Exkurze. 5. Zavádění průmyslových robotů a manipulátorů. Cvičení: Rozbor součástkové základny. Návrh výrobního sortimentu. 6. Manipulační doprava a skladování ve výrobních systémech. Automatizovaný dopravní a skladovací systém. Indukční doprava. Cvičení: Stanovení technologie výroby pro představitele výrobků a zpracování výrobního postupu pro představitele výrobků. 7. Technologičnost konstrukce z hlediska automatizace výroby. Cvičení: Výběr manipulačních a skladovacích prostředků. Tok materiálu výrobním systémem. 8. AVS v technologii obrábění. Zásobníky. Cvičení: čVýběr strojů a zařízení. Konečný návrh AVS. Test č. 1 9. AVS ve tváření. Podávače a periferní zařízení. Cvičení: Zadání č.2. Popis základních procesů, úloh a modulů v řešeném systému. 10. AVS ve svařovnách. Čidla a řízení procesu. Cvičení: Organizace a řízení výroby. Návrhy podávačů a periferních zařízení. 11. AVS v povrchových úpravách. Bezpečnost práce a ekologie. Cvičení: Řízení procesu, snímače a čidla. 12. AVS montáží. Kontrola rozměrů a měření. Cvičení: Bezpečnost práce, hygiena a ekologické požadavky. 13. AVS ve slévárnách a těžkých provozech. Teplé a prašné provozy. Cvičení: čKontrola rozměrů a měření. Dokončení samostatné práce č. 2. Test č. 2. 14. Širší možnosti aplikací automatizace. Cvičení: Předvedení závěrečných prací. 15. Závěrečné shrnutí látky. Cvičení: Hodnocení předmětu. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.