354-0086/01 – Automated Production Systems (AVS)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu. Základní pojmy. Význam automatizace výr. systémů. Cvičení: Seznámení s požadavky ve cvičeních a ke zkoušce. 2. Výrobní technologie - přehled. Cvičení: Výrobní technologie. Koncepce CIM jeho skladba, hlavní části a vazby. 3. Vývojové stupně automatizovaných strojů. Cvičení: Návrh jednoduchého modelu automatizované výrobní linky. Zadání č.1. 4. Automatizované výrobní procesy (AVS). Pružné výrobní systémy (PVS). Cvičení: Rozbor zadání č.1. Návrh koncepce AVS. Exkurze. 5. Zavádění průmyslových robotů a manipulátorů. Cvičení: Rozbor součástkové základny. Návrh výrobního sortimentu. 6. Manipulační doprava a skladování ve výrobních systémech. Automatizovaný dopravní a skladovací systém. Indukční doprava. Cvičení: Stanovení technologie výroby pro představitele výrobků a zpracování výrobního postupu pro představitele výrobků. 7. Technologičnost konstrukce z hlediska automatizace výroby. Cvičení: Výběr manipulačních a skladovacích prostředků. Tok materiálu výrobním systémem. 8. AVS v technologii obrábění. Zásobníky. Cvičení: čVýběr strojů a zařízení. Konečný návrh AVS. Test č. 1 9. AVS ve tváření. Podávače a periferní zařízení. Cvičení: Zadání č.2. Popis základních procesů, úloh a modulů v řešeném systému. 10. AVS ve svařovnách. Čidla a řízení procesu. Cvičení: Organizace a řízení výroby. Návrhy podávačů a periferních zařízení. 11. AVS v povrchových úpravách. Bezpečnost práce a ekologie. Cvičení: Řízení procesu, snímače a čidla. 12. AVS montáží. Kontrola rozměrů a měření. Cvičení: Bezpečnost práce, hygiena a ekologické požadavky. 13. AVS ve slévárnách a těžkých provozech. Teplé a prašné provozy. Cvičení: čKontrola rozměrů a měření. Dokončení samostatné práce č. 2. Test č. 2. 14. Širší možnosti aplikací automatizace. Cvičení: Předvedení závěrečných prací. 15. Závěrečné shrnutí látky. Cvičení: Hodnocení předmětu. Zápočty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T032) Production Systems with Robots and Handling Equipment P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.