354-0089/01 – Systémy pro podporu tvůrčí práce (SPTV)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SKA60 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu „Systémy pro podporu tvůrčí práce“ je seznámit posluchače se systémovým přístupem k řešení technických problémů jako základu inovačních a vynálezeckých postupů pro technické systémy a s možností využití počítačové podpory pro tvůrčí práci. Všechny metody jsou natolik obecné, že je lze využít pro řešení jakéhokoliv technického, či vědeckého problému bez ohledu na obor. Předmět zahrnuje okruhy: transformace, technické procesy, technické systémy, tvůrčí myšlení, vznik bloků, hodnotová analýza (hodnotové inženýrství), metody, teorie řešení inovací technických systémů, rozpory v technice, teorie řešení inovačních zadání, algoritmus řešení inovačních zadání, metody analýzy objektů a procesů, metody syntézy, řešení inovací s podporou počítače – Invention Machine, moderní trendy a postupy ve využití CAD systémů, počítač jako prostředek integrovaného vývoje produktu, týmová tvůrčí práce. Cvičení je zaměřeno na praktické řešení technických problémů od úrovně inovačních zadání.

Povinná literatura:

Skařupa, J. Příručka uživatele. (Tvůrčí techniky - analýza a syntéza.) Katedra robototechniky, VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1999, str. . Skařupa, J. Inovační postupy. (Metodická příručka). Katedra robototechniky, VŠB – TU Ostrava, Ostrava, 1999, str. . Hubka, V. Konstrukční nauka. Heurista, Zůrich, Švýcarsko, 1995, str. 105, ISBN 80 - 901135 - 0 - 8. Andreasen, M. M. - Hein, L. Integrated Product Development. Springer - Verlag Berlin, 1987, str. 205, ISBN 3 - 540 - 16679 - 3. Ottosson, S. Erfolg mit Innovation. Onix, Švédsko, 1989, str. 261. Beneš, P. - Valášek, M. Metody tvůrčí práce. Vydavatelství ČVUT Praha, Praha, 1995, str. 105. http://www.triz-journal.com/ [7] http://www.invention-machine.com/products/demo_tech/

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

01 Charakteristika a náplň předmětu. Inženýrské činnosti a konstruování, historie, současné trendy a souvislosti, základní pojmy – transformace, technické procesy, technické systémy, tvůrčí proces a jeho etapy. Cvičení: Seznámení s programem cvičení, pracovními postupy, požadavky k zápočtu, literatura, práce s počítači v rozsahu předmětu - zásady. Cvičení v CAD. 02 Model tvůrčího procesu, postupy a metody. Algoritmy versus intuice. Hledání problémů a kreativita při jejich řešení. Bloky tvůrčího myšlení a jejich odstraňování. Cvičení: Příprava k aplikaci počítačové podpory na programech předmětu. 03 Hodnotová analýza, hodnotové inženýrství v práci tvůrčího technika. Funkčně – nákladová analýza technického systému. Rozpory v technice – administrativní, technické, fyzikální. Etapy hodnotové analýzy. Cvičení: Příklady postupů a realizace hodnotové analýzy. 04 Kreativní metody řešení technických problémů – psychologické metody. Zákonitosti rozvoje technických systémů. Rozpory ve vynálezeckých úlohách. Principy eliminace technických rozporů, řešení fyzikálních rozporů transformacemi. Cvičení: Zadání programu č. 1.. 05 Užití standardů a efektů k řešení rozporů. Cvičení: Práce na programu. 06 Vepolová analýza. Cvičení: Procvičení metod řešení technických problémů – transformacemi, standardy a efekty. Test č.1: 07 - 14 Algoritmus řešení inovačních zadání - ARIZ. Cvičení: Užití vepolové analýzy. 08 –15 TRIZ a Invention Machine – základní metody a postupy. Cvičení: Práce s Invention Machine. Zadání programu č. 2 09 - 16 Metody vývoje technických systémů a jejich integrace, počítač jako prostředek integrovaného vývoje produktu. Cvičení: Práce s Invention Machine. Práce na programu č. 2 10 - 17 Prediktivní inženýrství a concurrent engineering. Týmová tvůrčí práce. Cvičení: Práce s Invention Machine. Práce na progr. č. 2 11 - 18 Správné konstruování z různých hledisek – Design for „X“ (DFA, DFM, DFQ, …) Cvičení: Práce s Invention Machine 12 - 19 Moderní trendy a postupy využití velkých CAD systémů (I-DEAS, PRO/Engineer, ..) a jejich modulů a jejich přínosy. Cvičení: Program a jeho zpracování v CAD systému v návaznosti na řešení problému s IM. 13 - 20 Moderní trendy a postupy využití velkých CAD systémů (I-DEAS, PRO/Engineer, ..) a jejich modulů a jejich přínosy. Cvičení: Program a jeho zpracování v CAD systému v návaznosti na řešení problému s IM. Test č.2: 14 - 21 Strategie vývoje produktu v prostředí globálního trhu. Cvičení: Program a jeho zpracování v CAD systému v návaznosti na řešení problému s IM. 15 - 22 Hodnotící metody a volba kritérií. Cvičení: Obhajoba programů 1 a 2. Odevzdání programu č.2. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Úloha Jiný typ úlohy 100  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku