354-0089/01 – Systems for Support of Creative Working (SPTV)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKA60 prof. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

01 Charakteristika a náplň předmětu. Inženýrské činnosti a konstruování, historie, současné trendy a souvislosti, základní pojmy – transformace, technické procesy, technické systémy, tvůrčí proces a jeho etapy. Cvičení: Seznámení s programem cvičení, pracovními postupy, požadavky k zápočtu, literatura, práce s počítači v rozsahu předmětu - zásady. Cvičení v CAD. 02 Model tvůrčího procesu, postupy a metody. Algoritmy versus intuice. Hledání problémů a kreativita při jejich řešení. Bloky tvůrčího myšlení a jejich odstraňování. Cvičení: Příprava k aplikaci počítačové podpory na programech předmětu. 03 Hodnotová analýza, hodnotové inženýrství v práci tvůrčího technika. Funkčně – nákladová analýza technického systému. Rozpory v technice – administrativní, technické, fyzikální. Etapy hodnotové analýzy. Cvičení: Příklady postupů a realizace hodnotové analýzy. 04 Kreativní metody řešení technických problémů – psychologické metody. Zákonitosti rozvoje technických systémů. Rozpory ve vynálezeckých úlohách. Principy eliminace technických rozporů, řešení fyzikálních rozporů transformacemi. Cvičení: Zadání programu č. 1.. 05 Užití standardů a efektů k řešení rozporů. Cvičení: Práce na programu. 06 Vepolová analýza. Cvičení: Procvičení metod řešení technických problémů – transformacemi, standardy a efekty. Test č.1: 07 - 14 Algoritmus řešení inovačních zadání - ARIZ. Cvičení: Užití vepolové analýzy. 08 –15 TRIZ a Invention Machine – základní metody a postupy. Cvičení: Práce s Invention Machine. Zadání programu č. 2 09 - 16 Metody vývoje technických systémů a jejich integrace, počítač jako prostředek integrovaného vývoje produktu. Cvičení: Práce s Invention Machine. Práce na programu č. 2 10 - 17 Prediktivní inženýrství a concurrent engineering. Týmová tvůrčí práce. Cvičení: Práce s Invention Machine. Práce na progr. č. 2 11 - 18 Správné konstruování z různých hledisek – Design for „X“ (DFA, DFM, DFQ, …) Cvičení: Práce s Invention Machine 12 - 19 Moderní trendy a postupy využití velkých CAD systémů (I-DEAS, PRO/Engineer, ..) a jejich modulů a jejich přínosy. Cvičení: Program a jeho zpracování v CAD systému v návaznosti na řešení problému s IM. 13 - 20 Moderní trendy a postupy využití velkých CAD systémů (I-DEAS, PRO/Engineer, ..) a jejich modulů a jejich přínosy. Cvičení: Program a jeho zpracování v CAD systému v návaznosti na řešení problému s IM. Test č.2: 14 - 21 Strategie vývoje produktu v prostředí globálního trhu. Cvičení: Program a jeho zpracování v CAD systému v návaznosti na řešení problému s IM. 15 - 22 Hodnotící metody a volba kritérií. Cvičení: Obhajoba programů 1 a 2. Odevzdání programu č.2. Zápočet.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Úloha Other task type 100  0
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2003/2004 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2002/2003 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2001/2002 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan
2000/2001 (M2301) Mechanical Engineering (2301T777) Mechanical Engineering / not obligatory subject P Czech Ostrava 4 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.