354-0091/01 – Mikropočítačové řídicí systémy (MŘS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou navrhování a nasazování řídicích systémů založených na jednočipových mikropočítačích v oblastech mechatroniky. Důraz je kladen především na základní a v české republice rozšířené typy mikropočítačů, jejich popis, programování a styk s binárním a analogovým senzorickým subsystémem. Studenti budou také seznámeni se současnými vývojovými nástroji pro tuto oblast, s víceprocesorovou architekturou řídicího systému a problematikou spolehlivosti. Zavedení tohoto předmětu počítá s podporou FRVŠ na rok 2001. Získané vědomosti studenti využijí v ročníkových projektech, diplomových pracích a jako spoluřešitelé projektů FRVŠ.

Povinná literatura:

KEIL - elektronická dokumentace. BASCOM 8051 - elektronická dokumentace. Internet: http://www.atmel.com Internet: http://www.hw.cz Internet: http://www.8052.com/ Microcomputer Components, SAB 80515/SAB 80C515, 8 bit Single-Chip Microcontroller Family , User's Manual, firemní literatura SIEMENS AG, Edition 12.90, 1990 Zděnek Jiří : Monolitické mikropočítače řady '51, MBE, Praha 1990 Vladimír Sloup, Zdeněk Rozehnal : Jednočipové mikropočítače, skripta ČVUT Praha, 1992

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky, specifika a vlastnosti architektury jednočipových mikropočítačů, jejich systemizace. Architektura 1. část. 2. Architektura mikropočítačů 2. část, registry, přerušovací subsystém, časovače. 3. Seznámení s vývojovým prostředím BASCOM 8051. 4. Seznámení s vývojovým prostředím Keil. 5. Napojení I/0 – analogové, digitální, optooddělení. 6. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – zadání. 7. Bezpečnost a diagnostika řídicího systému (místní, a dálková). 8. Metody ovlivňující spolehlivost ŘS založeného na mikropočítačích (mikrořadičích). 9. Komunikace v řídicích systémech postavených na mikropočítačích. Používané protokoly. 10. Programování časovačů. 11. Programování odezvy na vnější přerušení. 12. Komunikace s inteligentními senzory pro kognitivní mobilní roboty, I2C sběrnice. 13. Práce s knihovnami - paralelní běh úloh. 14. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – vyhodnocení. 15. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory K čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T032) Výrobní systémy s průmyslovými roboty a manipulátory P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.