354-0094/01 – ICAD I (ICAD1)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
TUR037 Ing. Martin Turoň
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 1+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 1+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Úkolem předmětu "ICAD I“ je připravit posluchače pro základní praktické využívání CAD/CAM systémů Hlavní náplní předmětu je zvládnutí modeláře systému PRO/Engineer včetně základů tvorby sestav a výrobních výkresů. V úvodních přednáškách budou posluchači seznámeni se základní filozofií tvorby počítačového 3D modelu technického objektu v systémech PRO/Engineer a I- DEAS, jako dvou nejvýraznějších a v našem regionu nejrozšířenějších představitelů CAD/CAM systémů. V dalších přednáškách a cvičeních si posluchači osvojí základní filozofii modelování pomocí systému PRO/Engineer.

Povinná literatura:

www.ptc.com/support/support.htm

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled využívaných CAD/CAM systémů. Základní filozofie tvorby 3D modelu. Srovnání základních filozofií tvorby 3D modelu v systémech PRO/Engineer a I-DEAS. Porovnání modelu a tvrdé parametrizace. 2. Struktura modulárního uspořádání CAD/CAM systémů. Základní objekty používané při vytváření 3D modelu. (Křivka, skica, konstrukční prvek, součást, sestava, ...). Rozdělení konstrukčních prvků. Základy ovládání systému Pro/Engineer. Typy souborů používaných pro ukládání jednotlivých typů modelů. Použití zkrácených výrazů. 3. Nastavení jednotek. Otevření nového modelu, pomocí startovacího souboru. Definování typu konstrukčního prvku, přechod do skicáře. Použití skicáře pro vytváření geometrie konstrukčního prvku. Kreslení úseček, kružnic a oblouků. Princip úplného kótování. Regenerace skici. Modifikace rozměrů skici. 4. Rozšířené možnosti skicáře. Geometrické nástroje - ořezání a rozdělení úseček, zaoblení a sražení rohů. Ztotožnění vlastností objektů. Použití relací při parametrizaci skici. 5. Modifikace rozměrů modelu, předefinování vlastností modelu. Základní filozofie vytváření relací mezi kótami určujícími rozměry modelu. Ukládání sekcí a jejich použití pro tvorbu dalších konstrukčních prvků. 6. Tvorba a použití vztažných konstrukčních prvků, ...rovina, osa, bod, souřadný systém. 7. Tvorba a modifikace řezů, typy zobrazení modelu, tvorba barevné palety.Možnosti modifikace pojmenování vztažných prvků. Potlačení prvků, přesměrování prvků. 8. Příprava modelu pro vytváření sestavy. Principy vytváření sestavy. Typy vazeb pro umístění součástí do sestav. Volné prvky v sestavě. Předefinování umístění součásti v sestavě. 9. Modifikace v sestavě, změna rozměrů součástí rotace a posuv součásti. Kopírování součásti. Tvorba řezů v sestavě. Modifikace řezů v sestavě. 10. Speciální typy konstrukčních prvků, díry, rotační části, zápichy, žebra, skořepiny, sražení a zaoblení hran. 11. Násobení konstrukčních prvků, kopírování, zrcadlení, tvorba polí. Editace prvků vytvořených násobením. Vytváření vztažných prvků v průběhu tvorby konstrukčního prvku. 12. Pokročilé techniky tvorby modelu součásti, tenkostěnné součásti protažení objemu do dvou nebo několika průřezů, tvorba modelů pružin... Skicování křivek. 13. Tvorba výkresů součástí a sestav. Orientace pohledů. Modifikace pohledů, viditelnost hran, měřítko, řezy, typy řezů. 14. Úprava výkresů, vkládání kót, os. Export výkresů do jiných systémů. Výstup výkresů na tiskárnu. Náplň cvičení bude věnována praktické tvorbě modelů v systému Pro/Engineer podle předlohy. Testy pro hodnocení budou provedeny ve cvičeních č. 6, 9, 13. Ve cvičení č. 14 budou udělovány zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0
        Projekt Projekt 95  0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2003/2004 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2002/2003 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2301) Strojní inženýrství (2301T777) Strojírentví / nepovinné předměty P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku