354-0301/01 – Mechanisation and Automation of Production Systems (MAVZ)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Popsat technologický proces. Rešeršovat možnosti mechanizace a automatizace výrobního zařízení v zadaném strojírenském technologickém procesu. Konstruovat mechanizované a automatizované strojní zařízení ve variantách. Vybrat optimální variantu. Popsat funkci navržené konstrukce. Obhájit samostatnou semestrální práci. Diskutovat o navržených řešeních mechanizovaného a automatizovaného

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

V předmětu budou probírány aplikace mechanizace a automatizace pro nejrůznější technologie strojírenské i nestrojírenské výroby. Předpokládá se seznámení s různými typy strojů, které jsou vhodné pro mechanizaci, automatizaci a robotizaci. Tříděním strojů, výrobností, výkonnosti, přesnosti apod. Informace o technologičnosti součástí, typizaci, normalizaci a unifikaci výrobků. Skladbou mechanizovaných a automatizovaných výrobních systémů a výrobních systému s PRaM. Využití jednoúčelových strojů, nepružných a pružných výrobních linek. Vhodnost použití energií a energetické nároky. Vhodné a doporučené způsoby a zařízení pro manipulaci s materiálem. Seznámení s principy "Reengieringu", příklady aplikací. Požadavky na ergonomii strojů a zařízení, bezpečnost práce a vliv na životní prostředí

Compulsory literature:

Povinná literatura: Burkovič,J. : Mechanizace a automatizace výrobních zařízení 1. vyd. Ostrava, 2003, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 122 s., ISBN 80-248-0513-8. Burkovič,J. : Mechanizace a automatizace výrobních zařízení elektronická forma na www. Robot cz. 2009..

Recommended literature:

Chvala.B & Nedbal.J. &Dunay.G. Automatizace. 3. vydání.. Praha, SNTL 1989, 608 s., ISBN 80-03-00090-4. Früh.K.F Handbuch der Proze3automatisierung,Wien Oldenbourg, 1997, 636 s., ISBN 3-486-24025-0 Vlach,B.Technologie obrábění a montáží. Praha, SNTL 1990.. 259 str.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Náplň přednášek 1.Základní pojmy. Význam mechanizace a automatizace výrobních zařízení. 2.Přehled výrobních technologií. Současný stav a možnosti dalšího rozvoje. 3.Vývojové stupně mechanizace a automatizace strojů. 4.Automatizované výrobní procesy (AVS). Pružné výrobní systémy (PVS). 5.Zavádění průmyslových robotů a manipulátorů. 6.Manipulační doprava a skladování ve výrobních systémech. Automatizovaný dopravní a skladovací systém. Indukční doprava 7.Technologičnost konstrukce z hlediska automatizace výroby. 8.M a A VZ v technologii obrábění. Konstrukce strojů, zásobníků a dimenzování jejich velikosti. 9.M a A VZ ve tváření. Podávače a periferní zařízení. Jejich význam a použití.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 22  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 3  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.