354-0301/02 – Mechanizace a automatizace výrobních zařízení (MAVZ)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity6
Garant předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Popsat technologický proces. Rešeršovat možnosti mechanizace a automatizace výrobního zařízení v zadaném strojírenském technologickém procesu. Konstruovat mechanizované a automatizované strojní zařízení ve variantách. Vybrat optimální variantu. Popsat funkci navržené konstrukce. Obhájit samostatnou semestrální práci. Diskutovat o navržených řešeních mechanizovaného a automatizovaného

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu budou probírány aplikace mechanizace a automatizace pro nejrůznější technologie strojírenské i nestrojírenské výroby. Předpokládá se seznámení s různými typy strojů, které jsou vhodné pro mechanizaci, automatizaci a robotizaci. Tříděním strojů, výrobností, výkonnosti, přesnosti apod. Informace o technologičnosti součástí, typizaci, normalizaci a unifikaci výrobků. Skladbou mechanizovaných a automatizovaných výrobních systémů a výrobních systému s PRaM. Využití jednoúčelových strojů, nepružných a pružných výrobních linek. Vhodnost použití energií a energetické nároky. Vhodné a doporučené způsoby a zařízení pro manipulaci s materiálem. Seznámení s principy "Reengieringu", příklady aplikací. Požadavky na ergonomii strojů a zařízení, bezpečnost práce a vliv na životní prostředí

Povinná literatura:

Povinná literatura: Burkovič,J. : Mechanizace a automatizace výrobních zařízení 1. vyd. Ostrava, 2003, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 122 s., ISBN 80-248-0513-8. Burkovič,J. : Mechanizace a automatizace výrobních zařízení elektronická forma na www. Robot cz. 2009..

Doporučená literatura:

Chvala.B & Nedbal.J. &Dunay.G. Automatizace. 3. vydání.. Praha, SNTL 1989, 608 s., ISBN 80-03-00090-4. Früh.K.F Handbuch der Proze3automatisierung,Wien Oldenbourg, 1997, 636 s., ISBN 3-486-24025-0 Vlach,B.Technologie obrábění a montáží. Praha, SNTL 1990.. 259 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

V předmětu budou probírány aplikace mechanizace a automatizace pro nejrůznější technologie strojírenské i nestrojírenské výroby. Témata po týdnech: 1 Základní pojmy. Význam mechanizace a automatizace výrobních zařízení. 2 Přehled výrobních technologií. Současný stav a možnosti dalšího rozvoje. 3 Vývojové stupně mechanizace a automatizace strojů. 4 Automatizované výrobní procesy. Pružné výrobní systémy. 5 Zavádění průmyslových robotů a manipulátorů. 6 Manipulační doprava a skladování ve výrobních systémech. Automatizovaný dopravní a skladovací systém. Indukční doprava 7 Technologičnost konstrukce z hlediska automatizace výroby. 8 Výběr strojů a zařízení. Konečný návrh automatizovaného výrobního zařízení. 9 Popis základních procesů, úloh a modulů v řešeném systému. 10 Organizace a řízení výroby. Návrhy podávačů a periferních zařízení. 11 Řízení procesu, snímače a čidla. 12 Bezpečnost práce, hygiena a ekologické požadavky. 13 Kontrola rozměrů a měření. 14 Závěr. Shrnutí učiva a zodpovězení otázek.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 22  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 3  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku