354-0302/01 – Technická dokumentace (TeDoc)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je objasnit posluchačům bakalářského studia problematiku tvorby technické dokumentace. Posluchači se seznámí s různými formami dokumentace, od stůdií, projektů až po prováděcí dokumentaci, potřebnou pro realizaci nových technických objektů a opravy a údržbu stávajících. Dále budou seznámeni s legislativními podmínkami pro tvorbu jednotlivých forem dokumentace. Budou schopni nejenom tvořit různé typy technické dokumentace, ale i využívat dostupné typy dokumentace pro získání informací pro konstrukci a tvorbu projektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je určen posluchačům bakalářského studia studijního programu „Strojírenství“. Náplň předmětu je zaměřena na vysvětlení problematiky tvorby technické dokumentace, včetně praktického zpracování různých typů dokumentace podle potřeb jednotlivých oborů.

Povinná literatura:

KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6 KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. [online] dostupne z www

Doporučená literatura:

lms.vsb.cz http://lms.vsb.cz/course/view.php?id=5803

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Pro výuku je využíván e-learningový nástroj Moodle.

Další požadavky na studenta

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Ekonomické a legislativní předpoklady pro vznik technické dokumentace. 2. Podnikatelské subjekty v procesu tvorby technické dokumentace 3. Typy technické dokumentace. Rozdělení podle použití, stupně apod. 4. Náležitosti výkresové technické dokumentace. 5. Výpočtová a textová dokumentace, její náležitosti. Počítačová podpora procesu tvorby TD. 6. Úvod do metodiky konstruování. 7. Zdroje informací, zákony, normy, katalogy, odb. literatura, výpočetní technika. 8. Technologičnost konstrukce. 9. Základy hodnotové analýzy a optimalizace. 10. Plánování postupu konstrukčních prací. Metody CPM a PERT. Základní předpoklady pro reálnost plánování. 11. Cena a termín vyhotovení. Základní předpoklady pro reálné plánování, 12. Racionalizace procesu konstruování. Opakovatelnost součástí, použití transparentních a univerzálních výkresů. 13. Zodpovědnost konstruktéra za technickou dokumentaci. Druhy kontroly TD. Autorský dozor při realizaci, změnové řízení. 14. Celkové shrnutí předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 50  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (71) Robotizované montážní systémy P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (71) Robotizované montážní systémy K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.