354-0302/05 – Technická dokumentace (TeDoc)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEC0039 Ing. Dominik Heczko, Ph.D.
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
MLO0006 Ing. Jakub Mlotek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je objasnit posluchačům bakalářského studia problematiku tvorby technické dokumentace. Posluchači se seznámí s různými formami dokumentace, od stůdií, projektů až po prováděcí dokumentaci, potřebnou pro realizaci nových technických objektů a opravy a údržbu stávajících. Dále budou seznámeni s legislativními podmínkami pro tvorbu jednotlivých forem dokumentace. Budou schopni nejenom tvořit různé typy technické dokumentace, ale i využívat dostupné typy dokumentace pro získání informací pro konstrukci a tvorbu projektů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je určen posluchačům bakalářského studia studijního programu „Strojírenství“. Náplň předmětu je zaměřena na vysvětlení problematiky tvorby technické dokumentace, včetně praktického zpracování různých typů dokumentace podle potřeb jednotlivých oborů.

Povinná literatura:

KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6 KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. [online] dostupne z www

Doporučená literatura:

lms.vsb.cz http://lms.vsb.cz/course/view.php?id=5803

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Cvičné testy po probrání jednotlivých bloků. Podmínkou pro absolvování testů je účast na přednáškách. Lze získat až 12 bodů Zpracování semestrálního projektu - 23 bodů. Celkem k zápočtu 35 bodů.

E-learning

Pro výuku je využíván e-learningový nástroj Moodle.

Další požadavky na studenta

Na posluchače nemám další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Ekonomické a legislativní předpoklady pro vznik technické dokumentace. 2. Podnikatelské subjekty v procesu tvorby technické dokumentace, a jejich vzájemné vztahy. Smlouva o dílo. 3. Typy technické dokumentace. Rozdělení podle použití, stupně apod.(Studie, projekt, technické řešení, prováděcí dokumentace.) 4. Náležitosti a typy výkresové technické dokumentace. 5. Výpočtová a textová dokumentace, její náležitosti. Počítačová podpora procesu tvorby TD. 6. Způsoby řešení technických problémů , aplikace metodiky konstruování.(Brainstorming, Morfologická matice) 7. Zdroje informací, zákony, normy, katalogy, odb. literatura, výpočetní technika. Principy závaznosti jednotlivých zdrojů. 8. Technologičnost konstrukce. 9. Základy hodnotové analýzy a optimalizace. 10. Výpočet ceny a určení termínu vyhotovení technické dokumentace. Výpočet nákladů. 11. Plánování postupu projekčních a konstrukčních prací. Metody CPM a PERT. Základní předpoklady pro reálnost plánování. (MS Project) 12. Racionalizace procesu navrhování technických objektů, historie a současnost. Opakovatelnost součástí, použití transparentních a univerzálních výkresů. CAD-CAE-CAM systémy. 13. Zodpovědnost projektanta a konstruktéra za technickou dokumentaci. Druhy kontrol. Autorský dozor při realizaci, změnové řízení. Prostředky správy dat , přehled PLM systémů 14. Celkové shrnutí předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Pro splnění zápočtu musí student odevzdat dílčí semestrální projekty dle zadání vedoucího cvičení. Povinná účast na cvičení je 80%. Na základě úspěšného splnění zápočtu může student složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí student odevzdat dílčí semestrální projekty dle zadání vedoucího cvičení. Povinná účast na cvičení je 80%. Na základě úspěšného splnění zápočtu může student složit zkoušku, která se bude skládat z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství (2302R007) Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní