354-0303/01 – Computer aided design I (CAD I)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 1+3
Part-time Graded credit 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Create 3D models of parts and assemblies. Create 3D models of mechanisms. Prepare mechanical drawings of parts and assemblies.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Subject CAD I focuses on techniques and tools of creation of 3D models of parts and assemblies together with 2D mechanical drawings in the CAD/CAE system Creo. Creo is one of the CAD systems which are called “big CAD” (such as Catia, NX, SolidWorks). Creo is used in companies from various branches all over the world (Airbus, Boeing, Toyota, Harley-Davidson, Caterpillar, John Deer, ABB, Rexroth, Pfizer, Samsung, Dell etc.).

Compulsory literature:

lms.vsb.cz: Kurz: 354-0303/03 CAD I SHIH, Randy. Parametric Modeling with Creo Parametric 7.0. SDC Publications, 2020. ISBN 9781630573768.

Recommended literature:

Randy H. Shih. Parametric Modeling with Creo Parametric 2.0. SDC PUBLICATIONS, 2013. ISBN: 978-1-58503-818-3 Michael J. Rider. Designing with Creo Parametric 2.0. SDC PUBLICATIONS, 2013. ISBN: 978-1-58503-827-5

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Výukové materiály pro cvičení jsou dostupné v Moodlu

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Základní filozofie 3D modelování. Tvorba základních typů modelů. Protažení,rotování, plný objem, 2) Tvorba základních typů modelů. Tvorba děr. 4)Další typy modelů, tenkostěnný model. Sweep, blend, kopírování konstrukčních prvků. Zrcadlení, pole. 3) Tvorba pomocných prvků. Plocha, osa, bod, souřadný systém. 4)Pokročilé techniky tvorby modelu. Tvorba modelů pružin, skicování křivek. 5)Definování relací v modelu, nástroj „Family table“. 6)Příprava modelu pro vytváření sestavy. Typy vazeb pro umístění součástí do sestav. Předefinování umístění součásti v sestavě. 7) Modifikace v sestavě, změna rozměrů součástí rotace a posuv součásti.Kopírování součásti. Relace v sestavách. Tvorba řezů v sestavě. Modifikace řezů v sestavě. 8) Tvorba výkresů součástí a sestav. 9) Tvorba mechanismů v sestavách.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 90  0 3
        Written exam Written test 10  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.