354-0303/05 – CAD I (CAD I)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HUC0018 Ing. Daniel Huczala, Ph.D.
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
SPU0035 Ing. Tomáš Spurný
SUD0014 Ing. Jiří Suder, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vytvářet modely strojních součástí a sestav. Vytvářet modely mechanismů. Připravit podklady pro výrobní dokumentaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu CAD I se posluchači seznámí s možnostmi špičkového CAD/CAE systému Creo. Posluchači si osvojí základní techniky a postupy pro vytváření modelů součástí a sestav včetně výrobní dokumentace.

Povinná literatura:

lms.vsb.cz: Kurz: 354-0303/03 CAD I SHIH, Randy. Parametric Modeling with Creo Parametric 7.0. SDC Publications, 2020. ISBN 9781630573768.

Doporučená literatura:

Michael J. Rider. Designing with Creo Parametric 2.0. SDC PUBLICATIONS, 2013. ISBN: 978-1-58503-827-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

-Praktický test v 10 týdnu, -Závěrečný projekt.

LMS

E-learning

Výukové materiály pro cvičení jsou dostupné v Moodlu

Další požadavky na studenta

Na posluchače nemám další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Přehled nejrozšířenějších CAD systémů. Úvod do systému Pro/ENGINEER. Prezentace nástrojů systému. Filozofie tvrdé parametrizace a plné asociativity. Skicář. 2) Protažení a rotace, přidání a odečtení materiálu. Tenkostěnné modely. Editace modelu, historický strom modelu. 3) Díry, zaoblení, sražení, žebra. Zrcadlení konstrukčních prvků, tvorba polí. 4) Tvorba referenčních prvků, řezy v modelech, barevná paleta, nástroje pro informace o modelu. 5) Úvod do sestav. Vkládání součástí do sestav. Tvorba nových součástí v sestavách. Historický strom sestavy. 6) Práce v sestavách, modifikace sestavy a komponent v sestavě. Tvorba referenčních prvků v sestavách. Řezy. Barevná paleta. Odečítání objemů. Kopírování prvků. Spojování objemů. 7) Speciální typy modelů, protažení po křivce, protažení více skic, protažení více skic po křivce. 8) Tvorba výkresové dokumentace 9) Závěrečná prezentace systému Pro/ENGINEER.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pro splnění zápočtu musí student odevzdat dílčí semestrální projekty dle zadání vedoucího cvičení. Poté úspěšně absolvovat závěrečný test. Povinná účast na cvičení je 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí student odevzdat dílčí semestrální projekty dle zadání vedoucího cvičení. Poté úspěšně absolvovat závěrečný test. Povinná účast na cvičení je 80 %.

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pro splnění zápočtu musí student odevzdat dílčí semestrální projekty dle zadání vedoucího cvičení. Poté úspěšně absolvovat závěrečný test. Povinná účast na cvičení je 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí student odevzdat dílčí semestrální projekty dle zadání vedoucího cvičení. Poté úspěšně absolvovat závěrečný test. Povinná účast na cvičení je 80 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2024/2025 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270012) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MR P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu A stu. plán
2019/2020 (B0713A070003) Energetika a životní prostředí P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie CH P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie F P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0588A170002) Aplikované vědy a technologie MT P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2341) Strojírenství P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3968) Aplikované vědy a technologie (3901R076) Aplikované vědy a technologie P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2024/2025 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok
ECTS - MechEng - Bachelor Studies 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 301 - Studijní oddělení a International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 letní