354-0305/01 – Navrhování RTP (RTP)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuIng. Ladislav Karník, CSc.Garant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyhodnotit stávající stav výrobního zařízení. Načrtnout varianty dalšího rozvoje zadané výroby. Vybrat optimální variantu. Řešit modernizaci výroby robotizací. Vybrat vhodné roboty, periferní zařízení a další doplňující zařízení robotizovaného technologického pracoviště. Aplikovat naučený materiál v nových situacích. Zkompletovat robotizované technologické pracoviště.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných a prohlubujících. Studenti se seznámí se specifickou oblastí navrhování robotizovaných technologických pracovišť, hlavními směry komplexní automatizace výrobních systémů, pružnými výrobními systémy a úlohou PRaM v pružných výrobních systémech na příkladech realizovaných v praxi. Při navrhování RTP se posluchači postupně seznámí s řešením specifických dílčích problémů počínaje výběrem vhodné součástkové základny, výrobních a manipulačních prostředků, až po návrh struktury pracoviště podle druhu výroby, technologie ap.. Závěrečná část látky bude věnována obsahu projektové dokumentace, bezpečnosti a hygieně práce a ergonomii pracoviště.Důraz je kladen na automatizaci výrobních systémů průmyslovými roboty.Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat na projektech nebo v provozech robotizovaných výrobních systémů.

Povinná literatura:

BURKOVIČ,J. Navrhování RTP. 1.vyd.2002. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 114 s., ISBN 80-248-0217-1 BURKOVIČ,J. Navrhování RTP. Elektronická podoba na www.robot.cz, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 114 s.

Doporučená literatura:

BUDA,J.-KOVÁČ,M.-ŠIMŠÍK,D. Projektovanie výrobných systémov. ALFA Bratislava 1991. str.246. JÁNOŠÍK,L.- SMETANA,J. Projektování výrobních procesů a systému. Návody do cvičení. VŠB Ostrava 1991. 142 s. ŠIMČÍK,D.- KOVÁČ,J. Projektovanie výrobných systémov. Návody do cvičení. Alfa Bratislava 1987, 249 str.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1.Základní pojmy. Úvodní přednáška 2.Navrhování technologických pracovišť s PRaM výrobních systémů, vstupní podmínky pro řešení. 3.Uspořádání technologických pracovišť s PRaM. 4.Materiálové toky, postupy při analýze materiálových toků. Jejich vliv na uspořádání technologických pracovišť. 5.Výběr představitelů výrobků v sériové výrobě. Navrhování linek v hromadné výrobě a pracovišť s PRaM v sériové výrobě. 6.Postupy při výběru výrobních strojů a zařízení, výběr manipulačních prostředků, PRaM a dalších zařízení pracoviště. 7.Optimální návrh technologického pracoviště s PRaM. 8.Technická příprava výroby. Navrhování výrobků, technologičnost součástí, technologické postupy, výrobní dávky, příprava nástrojů ap. 9.Pracovní prostory a zóny pracoviště s PRaM. Optimální uspořádání zařízení. 10.Specifické podmínky technologie obrábění a při navrhování RTP. 11.Specifické podmínky technologie objemového tváření a plošného tváření při navrhování RTP. 12.Specifické podmínky technologie obloukového svařování, bodového svařování při navrhování RTP 13.Specifické podmínky technologie povrchových úprav při navrhování RTP. 14.Bezpečnost a hygiena práce a jejich vliv na navrhované pracoviště RTP. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Náplň cvičení a seminářů 1.Seznámení s požadavky ve cvičení. 2.Zadání témat pro práci ve cvičení. 3.Příklady řešení pracovišť s PRaM. 4.Rozbor součástkové základny. Kontrola zpracovaného konstrukčního návrhu součástí pro navrhované RTP. 5.Kapacitní propočty pracoviště, výběr strojů a zařízení. 6.Manipulační zařízení a návrh toku materiálu, výpočtem a graficky. 7.Návrh optimálního uspořádání pracoviště. 8.Test č.1. Vyhodnocení testu Samostatná práce RTP dělení materiálu na pilách. 9.Rozbor používaného nářadí, upínacích přípravků a pracovní postup výroby. Samostatná práce RTP dělení materiálu na lisech a na nůžkách. 10.Význam pracovních zón.Přístupových komunikací, bezpečnostních vzdálenosti ap. Zpracovávání samostatné práce robotizace v obrobnách. 11.Návrh systému řízení pracoviště. Umístění senzorů, kontrola polohy, kontrola přesnosti a jakosti výroby. Samostatná práce RTP lisování. 12.Postupy při kalkulování nákladů a stanovení celkových nákladů. Samostatná práce RTP svařování. 13.Dokončení samostatných prací a přednesení výsledků prací před ostatními spolužáky, připomínky a hodnocení prací. 14.Odevzdání samostatných prací. Test č.2. Vyhodnocení testů a prací. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 26  0 3
                Písemka Písemka 9  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.