354-0305/02 – Robot Work Cells Design (RTP)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits6
Subject guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.Subject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Analyse existing situation of production arrangement. Sketch variants next development of engaged production. Choose optimal variant. Solved of modernization production with robotized workplace. Choose suitable robots, peripheral equipment and next completive arrangement robotized technological workplace. Apply learned material in new situations. Make out robotized technological workplace.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět patří do skupiny odborných a prohlubujících. Studenti se seznámí se specifickou oblastí navrhování robotizovaných technologických pracovišť, hlavními směry komplexní automatizace výrobních systémů, pružnými výrobními systémy a úlohou PRaM v pružných výrobních systémech na příkladech realizovaných v praxi. Při navrhování RTP se posluchači postupně seznámí s řešením specifických dílčích problémů počínaje výběrem vhodné součástkové základny, výrobních a manipulačních prostředků, až po návrh struktury pracoviště podle druhu výroby, technologie ap.. Závěrečná část látky bude věnována obsahu projektové dokumentace, bezpečnosti a hygieně práce a ergonomii pracoviště.Důraz je kladen na automatizaci výrobních systémů průmyslovými roboty.Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat na projektech nebo v provozech robotizovaných výrobních systémů.

Compulsory literature:

BURKOVIČ,J. Navrhování RTP. 1.vyd.2002. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 114 s., ISBN 80-248-0217-1 BURKOVIČ,J. Navrhování RTP. Elektronická podoba na www.robot.cz, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 114 s.

Recommended literature:

BUDA,J.-KOVÁČ,M.-ŠIMŠÍK,D. Projektovanie výrobných systémov. ALFA Bratislava 1991. str.246. JÁNOŠÍK,L.- SMETANA,J. Projektování výrobních procesů a systému. Návody do cvičení. VŠB Ostrava 1991. 142 s. ŠIMČÍK,D.- KOVÁČ,J. Projektovanie výrobných systémov. Návody do cvičení. Alfa Bratislava 1987, 249 str.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Contens lectures 1. Basic concepts. 2. Designing of technological workplaces with IRaM production systems. 3. Ordering of technological workplaces with IRaM. 4. Materials flows, progress at analysis materials flows. 5. Choice representatives products in lot manufacture . Designing lines in mass production. 6. Procedures at selection of production machines and arrangement, selection of manipulation instrument etc. 7. Optimal proposal of technological workplace with IRaM. 8. Technical preparation manufacture. Design produce, techno - consequentialitycomponent etc. 9. Workplaces and area workplace with IRaM. Optimal ordering of arrangement. 10. Specific conditions of technology cutting operation and at design RTW. 11. Specific conditions technology cubical shanking and surface shanking at design RTW. 12. Specific conditions technology of arc welding, point welding at design RTW. 13. Specific conditions technology of surface adjustments at design RTW. 14. Safety and hygiene at work and their influence on designed workplace RTW. Contens practice 1. Identification with requirements in practice. 2. Setting themes for work in practice. 3. Examples solution workplace with IRaM. 4. Analysis of part base. 5. Capacitive calculation workplace, choice machines and arrangement. 6. Manipulation arrangement and design flow material, calculation and graphically. 7. Design of optimal workplace layout. 8. Test No. 1. setting independent project. 9. Analysis used tools, fixative preparations and working processing. 10. Meaning of working zones, access roads, safety distance etc. 11. System design drive workplace. Placing sensors, verification position etc. 12. Procedures at calculate outlay and assesment general outlay. 13. Finish independent project and their presentation. Classification. 14. Transfer project. Test No. 2. evaluation. Credit.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 26  15
                Written exam Written test 9  3
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner