354-0305/02 – Navrhování RTP (RTP)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity6
Garant předmětuIng. Ladislav Kárník, CSc.Garant verze předmětuIng. Ladislav Kárník, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAR54 Ing. Ladislav Kárník, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyhodnotit stávající stav výrobního zařízení. Načrtnout varianty dalšího rozvoje zadané výroby. Vybrat optimální variantu. Řešit modernizaci výroby robotizací. Vybrat vhodné roboty, periferní zařízení a další doplňující zařízení robotizovaného technologického pracoviště. Aplikovat naučený materiál v nových situacích. Zkompletovat robotizované technologické pracoviště.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět patří do skupiny odborných a prohlubujících. Studenti se seznámí se specifickou oblastí navrhování robotizovaných technologických pracovišť, hlavními směry komplexní automatizace výrobních systémů, pružnými výrobními systémy a úlohou PRaM v pružných výrobních systémech na příkladech realizovaných v praxi. Při navrhování RTP se posluchači postupně seznámí s řešením specifických dílčích problémů počínaje výběrem vhodné součástkové základny, výrobních a manipulačních prostředků, až po návrh struktury pracoviště podle druhu výroby, technologie ap.. Závěrečná část látky bude věnována obsahu projektové dokumentace, bezpečnosti a hygieně práce a ergonomii pracoviště.Důraz je kladen na automatizaci výrobních systémů průmyslovými roboty.Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat na projektech nebo v provozech robotizovaných výrobních systémů.

Povinná literatura:

BURKOVIČ,J. Navrhování RTP. 1.vyd.2002. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 114 s., ISBN 80-248-0217-1 BURKOVIČ,J. Navrhování RTP. Elektronická podoba na www.robot.cz, VŠB-TU Ostrava, fakulta strojní, 114 s.

Doporučená literatura:

BUDA,J.-KOVÁČ,M.-ŠIMŠÍK,D. Projektovanie výrobných systémov. ALFA Bratislava 1991. str.246. JÁNOŠÍK,L.- SMETANA,J. Projektování výrobních procesů a systému. Návody do cvičení. VŠB Ostrava 1991. 142 s. ŠIMČÍK,D.- KOVÁČ,J. Projektovanie výrobných systémov. Návody do cvičení. Alfa Bratislava 1987, 249 str.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Základní pojmy. 2. Navrhování technologických pracovišť s PRaM výrobních systémů. 3. Uspořádání technologických pracovišť s PRaM. 4. Materiálové toky, postupy při analýze materiálových toků. 5. Výběr představitelů výrobků v sériové výrobě. Navrhování linek v hromadné výrobě. 6. Postupy při výběru výrobních strojů a zařízení, výběr manipulačních prostředků apod. 7. Optimální návrh technologického pracoviště s PRaM. 8. Technická příprava výroby. Navrhování výrobků, technologičnost součástí apod. 9. Pracovní prostory a zóny pracoviště s PRaM. Optimální uspořádání zařízení. 10. Specifické podmínky technologie obrábění a při navrhování RTP. 11. Specifické podmínky technologie objemového tváření a plošného tváření při navrhování RTP. 12. Specifické podmínky technologie obloukového svařování, bodového svařování při navrhování RTP. 13. Specifické podmínky technologie povrchových úprav při navrhování RTP. 14. Bezpečnost a hygiena práce a jejich vliv na navrhované pracoviště RTP. Náplň cvičení a seminářů 1. Seznámení s požadavky ve cvičení. 2. Zadání témat pro práci ve cvičení. 3. Příklady řešení pracovišť s PRaM. 4. Rozbor součástkové základny. 5. Kapacitní propočty pracoviště, výběr strojů a zařízení. 6. Manipulační zařízení a návrh toku materiálu, výpočtem a graficky. 7. Návrh optimálního uspořádání pracoviště. 8. Test č. 1. Zadání samostatného projektu. 9. Rozbor používaného nářadí, upínacích přípravků a pracovní postup výroby. 10. Význam pracovních zón, přístupových komunikací, bezpečnostních vzdálenosti apod. 11. Návrh systému řízení pracoviště. Umístění senzorů, kontrola polohy apod. 12. Postupy při kalkulování nákladů a stanovení celkových nákladů. 13. Dokončení samostatného projektu a jejich prezentace. Hodnocení. 14. Odevzdání projektu. Test č. 2. Vyhodnocení. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 26  0
                Písemka Písemka 9  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku