354-0306/01 – Industrial Robots and Manipulators (PRaM)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+2
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To characterize the method of construction and application of robots. On the based given structure to calculate the volume of the workspace. Propose solutions griper for the specified object manipulation.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět je oborovým předmětem, který profiluje znalosti a vědomosti posluchačů pro praxi. Studenti si osvojí základní poznatky o průmyslových robotech jako mechatronických systémech. Seznámí se s požadavky kladenými na roboty v praxi, s funkcí a konstrukcí jejich prvků i uzlů a subsystémů. Poznají i moderní trendy robotiky – servisní a personální roboty.

Compulsory literature:

[1] ROSS, Larry, Stephen FARDO a Michael WALACH. Industrial Robotics Fundamentals: Theory and Applications. 3rd Edition. Willcox: Goodheart, 2017. ISBN 978-1631269417. [2] ROSS, Larry, Stephen FARDO, James MASTERSON a Robert TOWERS. Robotics: Theory and Industrial Applications. 2nd Edition. Willcox: Goodheart, 2010. ISBN 978-1605253213. [3] LOW, Ed. by Kin-Huat. Industrial robotics: programming, simulation and applications. 1. publ. Mammendorf: Pro-Literatur-Verl, 2007. ISBN 38-661-1286-6. [4] JABIN, Edited by Suraiya. Robot learning: programming, simulation and applications. 1. publ. Rijeka: Sciyo, 2010. ISBN 978-953-3071-046. [5] DUTTA, Edited by Ashish. Robotic systems - applications, control and programming: programming, simulation and applications. 1. publ. Rijeka: InTech, 2012. ISBN 978-953-3079-417. [6] KÜÇÜK, Edited by Serdar. Serial and parallel robot manipulators - kinematics, dynamics, control and optimization: programming, simulation and applications. 1. publ. Rijeka: InTech, 2012. ISBN 978-953-5104-377. [] http://www.ifr.org/uploads/media/History_of_Industrial_Robots_online_brochure_by_IFR_2012.pdf

Recommended literature:

http://www.intechopen.com/books/robot-manipulators-new-achievements http://www.intechopen.com/books/advanced-strategies-for-robot-manipulators

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Individuální práce studentů: Projekt 1 – Návrh kinematické struktury robotu a konstrukce i výpočet vybrané pohybové jednotky. Projekt 2 – Návrh a výpočet mechanického úchopného efektoru. Obhajoba projektů, bodové hodnocení.

E-learning

Other requirements

I don't have additional requirements on students

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1) Introduction to the field - basic. concepts, history, assumptions and inputs, development trends and classification. 2) The concept and structure - subsystems, basic. system, kinematic structures universality and modularity, the basic parameters. 3) Action system - supporting mechanical subsystem - the implementation of kinematic structures, motor drive positioning, classification, characteristics, principles, structure. 4) Action system - executive subsystem - subsystem structure, requirements, properties, principles, structures. 5) PR Mechanics - characteristics, theory, calculations. 6) Drives - engines, transmissions, computing power motion units, optimization ratio. 7) Transfer roller screws - types, principles, structure calculations. Articulated mechanisms - pantographs. 8) Planetary gears - Basis of calculation, design, application robototechnice. Harmonic and bike gears - the principles, design, calculations, design. 9) Management and physical storage units - types, design, calculations, aplikace.Vyvažovací systems - principles, structure calculations. 10) Effectors - analysis of object manipulation, requirements for effectors, classification, principles, construction. 11)Service robots, robot type, examples of applications. 12) Peripherals robotized workplaces.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 30  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 15  0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.