354-0309/01 – Experimental and Diagnostics Methods in Robotics (EXM)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Petr NovákSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
SPA075 Ing. Petr Špaček
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1.HW a SW popis osobního počítače IBM PC se zaměřením na jeho další využívání při vlastním řízení, vizualizaci a vyhodnocování experimentu. Je probrána struktura Windows. 2.Popis programování některých vnitřních a periferních obvodů PC (zvládnutí nutné pro samostatnou práci v laboratořích). 3.Styk počítače jako řídicí (vizualizační) jednotky s okolím. Principy činnosti A-D a D-A převodníků, problematika vzorkování, aliasing. 4.Tenzometrická měření, principy, základní el. zapojení. 5.Tenzometrická měření, chyby, jejich eliminace, speciální měření. Dynamická měření. 6.Tenzometrická měření, výpočty, využití v diagnostice. 7.Piezoelektrické snímače zrychlení, princip, použití, vlastnosti.SW pro vizualizaci- popis a předvedení SCADA/MMI InTouch 6.0 8.HW pro distribuované systémy řízení . Předvedení a odzkoušení stavebnic Advantech. 9.SW pro virtuální instrumentaci - programový balík LabView firmy National Instrumets, popis , ukázky. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1.Tenzometrická měření. Instalace mostu. 2.Tenzometrická měření. Měření na ohybovém siloměru. Měření délky. 3.Tenzometrická měření. Měření krutu. 4.Dálkový sběr dat pomocí modulů stavebnice ADAM (Advantech). Připojení senzorů. Bezdrátová komunikace. 5.Krokový motor- jeho řízení a kontrolovaný rozběh a brždění. 6.Krokový motor- jeho řízení a kontrolovaný rozběh a brždění v oblastech vysokých rychlostí. I. 7.Analýza a syntéza analogových signálů. Stanovení vzorkovací frekvence. 8.Analýza a syntéza analogových signálů. Digitalizace signálu senzoru s analogovým výstupem. I. 9.Zápočty a konzultace.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 25  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.