354-0310/01 – Řízení průmyslových robotů (RPR)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír MostýnGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2007/2008
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MOS50 prof. Dr. Ing. Vladimír Mostýn
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámení posluchačů s technickými a programovými prostředky řízení robotů a manipulátorů. Posluchači získají znalosti v oblasti pohonů robotů, jejich vlastností a základů jejich řízení a dále základní znalosti v oblasti technického rešení řídících systémů robotů. V magisterském studiu navazuje předmět Mechatronika, kde je řešena problematika momentového řízení průmyslových robotů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V předmětu se posluchači seznámí se základními principy činnosti řídicích systémů robotů a se základními metodami jejich řízení. Podrobněji jsou probrány vlastnosti jednotlivých typů diskrétních i spojitých elektrických pohonů a způsoby jejich řízení, dále technické a programové prostředky řízení robotů a manipulátorů na základní úrovni řízení.

Povinná literatura:

elektronicky http://robot.vsb.cz/files/resources/rizeni-prumyslovych-robotu-I.pdf (vyžaduje přihlášení)

Doporučená literatura:

Mostýn, V. - Skařupa, J. Teorie průmyslových robotů. 1. vydání, Košice: Edice vědecké a odborné literatury – Strojní fakulta TU v Košicích, 2001, 150 stran; ISBN 80-88922-35-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek 1.Struktura a hierarchie řídícího systému robotů, činnost jednotlivých úrovní. 2.Elektrické pohony robotů - diskrétní pohony, pohybové elektromagnety, krokové motory, základní charakteristiky, způsob řízení 3.Elektrické pohony robotů - spojité pohony, ss motory, bezkomutátorové motory, základní charakteristiky, způsob řízení 4.Elektrické pohony robotů - spojité pohony, asynchronní motory, základní charakteristiky, způsob řízení 5.Polohové snímače PraM, kontaktní, odporové snímače, indukční a kapacitní snímače, zadání projektu bodového řízení polohy robotu 6.Polohové snímače PraM, fotoelektrické a optoelektrické snímače, fluidikové snímače 7.Technické a programové prostředky základní úrovně řízení, struktura regulátorů polohy a rychlosti, základní parametry regulátorů 8.Programovatelné logické automaty a jejich použití pro řízení pohonů, zadání projektu řízení rychlosti dopravníku 9.Technické a programové prostředky operační úrovně řízení, řešené úlohy a návaznosti na ostatní úrovně řízení, grafická simulace robotizovaných pracovišť Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1.Ukázka činnosti řídících systémů v laboratoři katedry 2.Návrh pohonu pohybové jednotky s krokovým motorem, práce s katalogy 3.Dimenzování stejnosměrných motorů, práce s katalogy, speciální typy ss motorů 4.Dimenzování asynchronních motorů, práce s katalogy 5.Práce s katalogy, výběr typu a dimenzování odporových a indukčních snímačů, vliv prostředí 6.Práce s katalogy, výběr typu a dimenzování optoelektronických snímačů, vliv prostředí 7.Nastavování regulátorů základní úrovně řízení, simulace chování polohové a rychlostní smyčky 8.Programování logických automatů 9.Řízení polohy mechanismů pomocí programovatelných automatů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (71) Robotizované montážní systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.