354-0312/01 – Periphery Equipment of Robotized Working Places (PzRTP)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1.Charakteristika periferních zařízení v RTP. Základní struktury RTP. Řízení PZ, druhy a použití snímačů. 2.Standardizace PZ. Modulární řešení RTP. Pohony PZ, rozdělení a výhody jednotlivých druhů pohonů. 3.Pneumatické pohony, rozdělení a základní typy motorů, prvky pneumatických obvodů. 4.Způsoby řešení lineárních a rotačních pohybů periferních zařízení a jejich regulace. Tlumiče. 5.Paletizace a její využití v RTP. Způsoby řešení systémových palet. 6.Struktury RTP v oblasti třískového obrábění a jejich vybavení periferními zařízeními 7.Řešení vstupních zařízení, zásobníků, polohovacích zařízení a obracečů. 8.RTP obloukového svařování a jejich vybavenost PZ. 9.Polohovací a operační manipulátory, svařovací přípravky. 10.Technologické hlavice svařovacích PR a jejich řešení. Problematika polohové adaptivity a způsoby jejího řešení. 11.Řešení PZ pro RTP obloukového svařování pod tavidlem, pro RTP bodového svařování a RTP pálení plynovým hořákem. 12.PZ a příklady jejich řešení pro RTP tváření. 13.PZ RTP povrchových úprav a RTP montáže. Specifika RTP svařování a pálení laserem. 14.Zajištění bezpečnosti RTP. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1.Zadání ÚKOL č.1.: Zpracování rešerše. 2.Způsoby aplikace snímačů u periferních zařízení – příklady řešení. 3.Výpočet pneumatických pohonů, příklady řešení pneu obvodů, způsoby uchycení motorů. 4.TEST č.1: Výpočet pneumatického pohonu daného zařízení a návrh schématu obvodu. 5.Sestavování hydraulických obvodů, základní prvky obvodů, způsoby jejich propojování. 6.Výpočty externích tlumičů. 7.TEST č.2: Dimenzování a specifikace tlumiče pro zadané zařízení. 8.Výpočet pohonu válečkového dopravníku. 9.Výpočet a návrh řešení pohonu pojezdového vozíku přesuvny. 10.Výpočet pohonu článkového dopravníku. 11.Konstrukční řešení a výpočet přísavných hlavic. 12.Návrh polohovadla z daného modulárního systému. 13.Příklady a návrhy konstrukčního řešení bezpečnostních periferních zařízení. 14.Odevzdání rešerší – ÚKOL č. 1.Udělování zápočtu.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Project Project 35  0 3
        Written exam Written test 50  0 3
        Other task type Other task type 15  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.