354-0313/01 – Industrial Control Systems (PŘS)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Petr NovákSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1.Specifika a vlastnosti architektury průmyslového PC a PLC, kategorie. 2.Popis struktury řídicího sytému. 3.Vazba řídicího systému s binárním okolím prostřednictvím průmyslových karet a modulů. 4.Vazba řídicího systému s analogovým okolím prostřednictvím průmyslových karet a modulů. 5.Koncepce a návrh řídicího systému dle zadaných parametrů, jednotlivé komponenty. 6.Napojení vstupů/výstupů – analogové, binární. 7.Bezpečnost a diagnostika řídicího systému (místní, a dálková). 8.Komunikace v řídicích systémech pro průmyslové aplikace, dynamická výměna dat (DDE a NetDDE), problematika datové kvality, rozhraní, sběrnice, protokoly. 9.Stavebnice pro dálkový a distribuovaný sběr dat, distribuované systémy řízení. 10.Řídicí systémy pro robotiku. 11.Metodika návrhu řídicího systému. 12.Aplikační software (InTouch, InControl, GENIE, Promotic). 13.Inteligentní senzorické systémy. 14.Řídicí systémy pro extrémní podmínky (vibrace, elektromagnetická pole, vlhko, teplota…), význam kritérií EMI, ESD, MTBF, MTTR. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1.Rozbor architektury průmyslového PC a PLC, kategorie. 2.Rozbor architektury průmyslového PC a PLC, kategorie. 3.Připojování binárních vstupních signálů. 4.Zadání projektu. 5.Připojování binárních výstupních signálů. 6.Připojování analogových vstupních signálů. 7.Připojování analogových výstupních signálů. 8.Práce s moduly ADAM 4000, (NuDAM). 9.Práce s moduly ADAM 4000. 10.Práce s moduly ADAM 4000. 11.Práce s aplikačním SW. 12.Práce s aplikačním SW. 13.Inteligentní senzorické systémy. 14.Inteligentní senzorické systémy.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 0 3
        Laboratory work Laboratory work 10  0 3
        Project Project 35  0 3
        Written exam Written test 20  0 3
        Other task type Other task type 35  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.