354-0314/01 – Provoz, údržba a zkoušení PRaM (Púdzk)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2002/2003Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Problematika provozu a zkoušení PRaM. Vyhodnocování jejich spolehlivosti a řešení údržby průmyslových robotů a manipulátorů. Specifikace faktorů, které ovlivňují jejich spolehlivost a seznámení s obecnými podmínkami uplatňovanými ve vědecko - technickém rozvoji. Teorie spolehlivosti a pravděpodobnostní rozdělení poruch. Příčiny vzniku poruch a jejich rozdělení. Používané metody v teorii obnovy strojů a strojních uzlů apod. Charakteristiky PRaM a jejich vliv na spolehlivost robotizovaných výrobních systémů. Strategie údržby výrobních systémů. Provoz výrobních systémů, metodika provozních zkoušek, určování technického stavu strojů a robotů. Závislost životnosti PRaM na provozních faktorech

Povinná literatura:

SMRČEK, J.Prevádska a údržba automatizovaných zariadení. 1. vydání. Košice, Elfa s.r.o.1996. 50 s. ISBN 80-88786-25-8. BECKMANN, G. Optimálné metody údržby, 1. vydaní. Bratislava, ALFA 1990, 224 s.ISBN 9-80-05-00657-8 BIGOŠ,P. &PIDÁNY,J.Prevádzková spoľahlivosť. 1. vydaní. Bratislava, ALFA 1987, 280 s. ČSN IEC 50(191) Mezinárodní elektrotechnický slovník Kapitola 191: Spoľahlivosť a akosť služieb Vydal Federální úřad pro normalizaci a měření 9/1993. 168 s. ČSN 010606 Spolehlivost v technice. Postup volby nomenklatury normovaných ukazatelů spolehlivosti. Vydavatelství ÚNM, Praha 1981.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek 1.Názvosloví. Úvod do předmětu. 2.Realizace technologické stavby s PRaM. Uvádění RTP do provozu. Závislost životnosti na provozních faktorech 3.Teorie spolehlivosti, obecné zákonitosti. Opotřebení a diagnostika kritických míst. 4.Hlavní příčiny poruch Způsoby zajišťování bezporuchového provozu 5.Provádění údržby, servisní služby a vlastní údržba. Analýza spolehlivosti robotizovaného systému. 6.Odhady charakteristik spolehlivosti robotizovaných pracovišť. 7.Strategie údržby robotů Laboratorní zkoušky na spolehlivost. Určování technického stavu strojů a robotů. 8.Metodika provozních zkoušek. Základy tribologie. Mazací soustavy. Hospodaření z náhradními díly. 9.Zvyšování spolehlivosti robotů. Závěr a dotazy. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1.Seznámení s požadavky ve cvičení. 2.Zadání tématu pro práci ve cvičení. Diskuse. 3.Opotřebení a diagnostika kritických míst. Příklady z teorie pravděpodobnosti. výskytu poruch a teorie obnovy. 4.Ukazatele spolehlivosti. Kontrola samostatné práce a konzultace. 5.Matematické metody v teorii a analýze spolehlivosti tech. zařízení, PRaM apod. 6.Faktory ovlivňující spolehlivost automatizovaných systému s PRaM. Sběr informací o stavu sledovaného zařízení. využití výpočetní techniky 7.Modelování automatizovaných systémů. Kontrola samostatné práce a konzultace. Kontrolní test z probrané látky. Rozbor testu a opakování. 8.Příklady strategie údržby robotů. Kontrola samostatné práce a konzultace. Provozní zkoušky a závislost životnosti na provozních faktorech. Možnosti zvýšení spolehlivosti robotů a RTP. Test č.2. 9.Odevzdání samostatných prací. Obhajoba prací. Zhodnocení testů a prací. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Písemka Písemka 10  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 25  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 40  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (70) Robotika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.