354-0314/01 – Operating, Maintenance and Testing IRaM (Púdzk)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2006/2007
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Týden Náplň přednášek 1.Názvosloví. Úvod do předmětu. 2.Realizace technologické stavby s PRaM. Uvádění RTP do provozu. Závislost životnosti na provozních faktorech 3.Teorie spolehlivosti, obecné zákonitosti. Opotřebení a diagnostika kritických míst. 4.Hlavní příčiny poruch Způsoby zajišťování bezporuchového provozu 5.Provádění údržby, servisní služby a vlastní údržba. Analýza spolehlivosti robotizovaného systému. 6.Odhady charakteristik spolehlivosti robotizovaných pracovišť. 7.Strategie údržby robotů Laboratorní zkoušky na spolehlivost. Určování technického stavu strojů a robotů. 8.Metodika provozních zkoušek. Základy tribologie. Mazací soustavy. Hospodaření z náhradními díly. 9.Zvyšování spolehlivosti robotů. Závěr a dotazy. Program cvičení a seminářů + individuální práce studentů Týden Náplň cvičení a seminářů 1.Seznámení s požadavky ve cvičení. 2.Zadání tématu pro práci ve cvičení. Diskuse. 3.Opotřebení a diagnostika kritických míst. Příklady z teorie pravděpodobnosti. výskytu poruch a teorie obnovy. 4.Ukazatele spolehlivosti. Kontrola samostatné práce a konzultace. 5.Matematické metody v teorii a analýze spolehlivosti tech. zařízení, PRaM apod. 6.Faktory ovlivňující spolehlivost automatizovaných systému s PRaM. Sběr informací o stavu sledovaného zařízení. využití výpočetní techniky 7.Modelování automatizovaných systémů. Kontrola samostatné práce a konzultace. Kontrolní test z probrané látky. Rozbor testu a opakování. 8.Příklady strategie údržby robotů. Kontrola samostatné práce a konzultace. Provozní zkoušky a závislost životnosti na provozních faktorech. Možnosti zvýšení spolehlivosti robotů a RTP. Test č.2. 9.Odevzdání samostatných prací. Obhajoba prací. Zhodnocení testů a prací. Zápočet.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 40  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.