354-0315/05 – Service Robots (SR)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Subject version guarantordoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2016/2017Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOB0001 doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
OSC0011 Ing. Petr Oščádal
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+4
Part-time Credit and Examination 10+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge problems design and setting of service robots, be able to determine requirements for application in no engineering area, can design needed subsystems of mobile service robots, determine criteria for practical application.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

V předmětu se posluchači seznamují se základními pojmy a poznatky v oblasti servisních robotických systémů z hlediska konstrukce, teorie, výpočtů uzlů a prvků. Dále se seznámí s klasifikací a rozdělením podle různých hledisek, vývojovými trendy, s požadavky, metodikou navrhování a aplikací různých druhů mobilních servisních robotických systémů jako jsou např. kráčející, kolové, pásové, plazivé a pod. Dále se seznámí s příklady konstrukcí jednotlivých typů lokomočních ústrojí. Seznam otázek 1. Klasifikace servisních robotických systémů – rozdělení, popis subsystémů, požadavky, základní parametry. 2. Kinematické struktury servisních robotických systémů. 3. Rozdělení lokomočního ústrojí na jednotlivé subsystémy – popis, požadavky, základní parametry. 4. Biomechanické principy řešení subsystému mobility servisních robotů. 5. Faktory určující návrh servisních robotických systémů. 6. Klasifikace jednotlivých druhů podvozků. 7. Konstrukce typů noh u kráčejících robotických systémů. 8. Kráčející mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 9. Kolové mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 10. Mobilní robotické systémy se všesměrovými koly. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 11. Hybridní mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 12. Pásové mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 13. Plazivé mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 14. Plavající mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 15. Létající mobilní robotické systémy. Požadavky na konstrukci, praktické aplikace. 16. Aplikace servisních robotů ve zdravotnictví. 17. Aplikace servisních robotů ve stavebnictví. 18. Servisní robotické systémy pro oblast domácího prostředí.

Compulsory literature:

Robotics Book: Mechatronics – Principles and Applications [1] Advances in Service Robotics Edited by Ho Seok Ahn, Publisher: InTech, Chapters published July 01,342 p. ISBN 978-953-7619-02-2, [online]. [cit. 2015-02-11]. Available at: [2] Service Robot Applications. Edited by Yoshihiko Takahashi,Publisher: InTech, Chapters published August 01,2008, 400 p. ISBN 978-953-7619-00-8. [online]. [cit. 2015-02-11]. Available at: [3] Climbing and Walking Robots. Edited by Behnam Miripour, Publisher: InTech, Chapters published March 01, 2010, 516 p. ISBN 978-953-307-030-8.[online]. [cit. 2015-02-11]. Available at: [4] Mobile Robotics, Moving Intelligence. Edited by Jonas Buchli, Publisher: Pro Literatur Verlag, Germany / ARS, Austria , Chapters published December 01, 2006,586 p. ISBN 3-86611-284-X. [online]. [cit. 2015-02-11]. Available at:

Recommended literature:

MENZEL, P. - D’ALUSIO, F. Robo sapiens: evolution of a new species. USA, New York, 2000. 239 p. ISBN 0-262-13382-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zpracování bodovaného projektu a jeho odevzdání na LMS.

E-learning

lms.vsb.cz http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku/

Other requirements

I don't have additional requirements on students

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Contens lectures 1. Classification of service robotic systems. 2. Factors major proposal maintenance robotic systems. 3. Wheel chassis and omnidirectional wheels – description, application etc . 4. Belt, crawling and swimming mobile robotic systems - philosophy application and running. 5. Operating characteristic of service robotic systems - interpretation and description, characteristics, solving etc . 6. Service robotic systems for building area and health service. 7. Service robotic systems for unnatural area and hazardous environment. 8. Service robotic systems for area home and public environment. 9. Nontraditional application of service robotic systems. Contens practice 1. The first thematic task: Processing recherche for given to area robots. 2. Work on thematic task. 3. Setting concrete task – semestral work. 4. Work on engaged task. 5. Work on engaged task. 6. Screening control engaged task. 7. Work on engaged task – tuition. 8. Work on engaged task – tuition. 9. Plea semestral work. Credit.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2016/2017 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 35  15
        Examination Examination 65  16
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2021/2022 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2020/2021 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A270011) Engineering (S07) Robotics SRO P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B0715A270011) Engineering (S07) Robotics SRO K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner