354-0317/01 – Biorobotics (Bioro)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits2
Subject guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.Subject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year2Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 8+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge problems design and setting bio - robotic arrangement, be able to determine requirements for application in non engineering areas, can design needed subsystems of mobile robots, determine criteria for practical application.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Studenti se v tomto předmětu seznámí s problematikou navrhování různých druhů biorobotických zařízení jako jsou např. kráčející roboty, roboty s plazivým pohybem apod. Dále se seznámí s poznatky robotiky aplikovanými do oblasti zdravotnictví. Jedná se zejména o příklady biorobotiky zaměřenými do oblasti navrhování inteligentních protéz horní nebo dolní končetiny. Seznam otázek 1. Klasifikace biorobotiky - členění. 2. Základní pojmy z biorobotiky, vznik a historický vývoj. 3. Členění a metodika bioniky. Modelování v bionice. 4. Biologie člověka, kostra člověka. 5. Struktura lidské kosti, spojení kostí. 6. Rozdělení kloubů, základní druhy pohybu. 7. Rozdělení a struktura svalu. 8. Definování základních pojmů biomechanismu jako je biokinematická dvojice apod. 9. Stanovení počtu stupňů volnosti horní končetiny člověka a její kinematický model. 10. Stanovení počtu stupňů volnosti ruky člověka a její kinematický model. 11. Stanovení počtu stupňů volnosti dolní končetiny člověka a její kinematický model. 12. Biomechanické (antropomorfní) efektory - historický vývoj, popsat alespoň dva typy. 13. Umělé svaly - definice, rozdělení a možnosti aplikací. 14. Bioprotézy horní končetiny člověka - základní charakteristika, typy použitých pohonů, současný stav této problematiky. 15. Bioprotézy dolní končetiny člověka - základní charakteristika, typy použitých pohonů, současný stav této problematiky. 16. Skákající a kráčející mechanismy. Rozdělení, klasifikace, výhody a nevýhody. 17. Definice a aplikace biomechanických robotů s plazivým pohybem. 18. Definice a aplikace biomechanických manipulátorů, ohybné ramena - definice, rozdělení a možnosti aplikací.

Compulsory literature:

Kárník, L., Marcinčin, J. N. Biorobotická zařízení. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 1999. 184 s. ISBN 80-02746-0-9. Kárník, L. Robotizace v nestrojírenských oborech. VŠB-TUO, Ostrava, 2000, 66 s. ISBN 80-7078-739-2. Kárník, L., Knoflíček, R., Marcinčin, J. N. Mobilní roboty. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 2000. 210 s. ISBN 80-902746-2-5.

Recommended literature:

Kárník, L. Biorobotika. [online] Dostupné z www: http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku.htm

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Contens lectures 1. Classification biorobotics, description of subsystems. 2. Introduction to the bionics, basic concepts. 3. Division and methodology bionics, modelling in bionics, basic knowledge from biology human being. 4. Universal theory about bones and muscles, universal muscular mechanics. 5. Compensation organic limbs biomechanism. 6. Kinematic model of skeleton human being, android robots. 7. Kinematic model of lower limbs human being, walking mechanism. 8. Kinematic model of upper limbs human being, joint shoulders. 9. Comparison kinematics industrial robots with kinematic model limbs of human being. 10. Problems of dynamic inches, anthropomorphic gripper. 11. Artificial limb upper and lower limbs human being. 12. Artificial muscles, definition, construction etc . 13. Elastic line shoulders, characteristic, construction, practical application. 14. Practical using biomechanics robots and bio - mechanisms. Contens practice 1. The first thematic task: Processing recherche for given to area robots. 2. Work on thematic task. 3. Work on thematic task. 4. Setting concrete task – semestr 5. Work on engaged task. 6. Work on engaged task. 7. Work on engaged task. 8. Work on engaged task. 9. Screening control engaged task. 10. Work on engaged task – tuition. 11. Work on engaged task – tuition. 12. Work on engaged task – tuition. 13. Work on engaged task – tuition. 14. Plea semestral work. Credit.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 45  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment (10) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3907R009) Operation of Energy Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (70) Earth, Mining and Building Machines K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment (10) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (3907R009) Operation of Energy Equipment K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2010/2011 (B2341) Engineering (2301R003) Transport Equipment and Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (70) Earth, Mining and Building Machines K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Šumperk 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Uherský Brod 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Třinec 2 Optional study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2004/2005 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2003/2004 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty K Czech Ostrava 2 Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.