354-0323/01 – Technologie robotiz.mont.systémů (TRMS)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3
Part-time Credit and Examination 12+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Montáž výrobků je závěrečnou fázi výrobního procesů, při nichž dochází k postupnému spojování jednotlivých součástí do funkčních uzlů, skupin a celků, ze kterých je vytvářen požadovaný produkt. V předmětu se studenti seznámení jak tyto finální produkty montovat na automatizovaných a robotizovaných montážních systémech. Získají základní potřebné informace a poznatky o technologii montáže, o montážních procesech a možnostmi uplatnění robotů při realizaci montáže. Seznámení se specifickými problémy technologie montáže a technickými prostředky montáže. Robotizované montážní procesy vyžadují nová řešení a změny všech složek, které jsou při montáži potřebné. Jedná se o řešení a změny v technologických procesech, v manipulaci s materiálem, v dopravě, skladování i řízení operací a procesu.

Compulsory literature:

[1] BURKOVIČ, J.: Mechanizace a automatizace výrobních zařízení 1.vydání. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2003. 115 s. ISBN 80-248-0513-8 [2] KOVÁČ,J. &SVOBODA, M. & LÍŠKA, O.: Automatizovaná a pružná montáž, 1. vydání, Vienala, 2000, 200 str., ISBN 80-7099-504-1. [3] FRÜH, K.F. (Hrsg) Handbuch der Proze3automatisierung R. Oldenbourg Verlag 1997, 660 s. ISBN 3-486-24025-0. [4] SCHLAICH, G. & KAUFMAN, H. : Roboter für die Montage, Verlag moderne industrie AG&Co., Landsberg/Lech 1990, Printed in Germany 930043, ISBN 3-478- 93043-X, 70 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obsah přednášek: 1.Základní informace o montážních systémech. Používané pojmy. 2.Rozdělení způsobu montáže. Odlišnosti technologií montáže. 3.Analýza výrobků z hlediska možnosti jejich montáže. 4.Technologičnost konstrukcí montáže z hlediska možností použití montážních robotů. 5.Robotizovaná montáž jednoduchého zakládání součástí. 6.Robotizovaná montáž celků spojených šroubováním. 7.Robotizovaná montáž nýtovaných konstrukcí. 8.Robotizovaná montáž výrobků lisováním. 9.Robotizovaná technologie lepených konstrukcí. 10.Robotizovaná montáž svařovaných konstrukci technologii obloukového svařování. 11.Robotizovaná montáž svařovaných konstrukci technologii bodového svařování. 12.Logistika procesu montáže. 13.Skladování, doprava a manipulace s montážními díly k montážním operacím. 14.Závěrečná přednáška. Trendy vývoje montážních činností. Program cvičení: 1.Seznámení s úkoly a obsahem cvičení, návaznosti na přednášky. Základní informace o montážních systémech. Používané pojmy. 2.Zadání semestrálního programu. Rozdělení způsobů montáže. Odlišnosti technologií montáže. 3.Provádění analýzy výrobků z hlediska možnosti jejich montáže. Analýza potřebných časů pro provádění montáže. 4.Příklady řešení vhodných konstrukcí z hlediska možností použití montážních robotů. 5.Příklady robotizované montáž jednoduchého zakládání součástí. 6.Příklady robotizované montáže celků spojených šroubováním. 7.Příklady robotizované montáže nýtovaných konstrukcí. 8.Příklady robotizované montáže výrobků lisováním. 9.Příklady robotizované technologie lepených konstrukcí. 10.Příklady robotizované montáže svařovaných konstrukci technologii obloukového svařování. Test z probrané látky. 11.Příklady robotizované montáže svařovaných konstrukci technologii bodového svařování. 12.Příklady řešení logistiky montážních procesů. 13.Příklady skladování, doprava a manipulace s montážními díly k montážním operacím. 14.Předvedení semestrálních prací. Kontrola prací. Zápočty.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Project Project 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 30  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (71) K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.