354-0325/02 – Navrhování robotiz. montážních linek (NRML)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu „Navrhování robotizovaných montážních linek“ se studenti seznámí s problematikou navrhování jednotlivých montážních pracovišť pro montáž jednotlivých uzlů výrobků, která jsou závěrečnou fázi výrobního procesů. Získají základní potřebné informace a poznatky pro navrhování a provoz robotizovaných pracovišť s technologii montáže. Postupně se seznámí s propojováním jednotlivých robotizovaných montážních pracovišť do větších celků až do jednoduchých montážních linek, v nichž budou pro montážní procesy uplatněny roboty. Seznámení se specifickými problémy navrhování montáže a technickými prostředky montáže. Navrhování a provoz robotizovaných montážních linek vyžaduje specializované znalosti, potřebné pro navrhování nových řešení všech potřebných zařízení. Jedná se o navrhování a řešení změn, počínajících již v technologických procesech, v manipulaci s materiálem, v dopravě, skladování i v řízení montážních operací a celého procesu.

Povinná literatura:

Literatura: [1] BĚLOHOUBEK, P Investice a výrobní systémy I. 1. vydání. Inženýrské centrum Brno 2001, ISBN 80-86308-07-3, 84 s. [2] BURKOVIČ, J.: Navrhování RTP. 1.vydání. Skripta VŠB-TU Ostrava, 2002. 114 s. ISBN 80-248-0217-1 [3] TALÁCKO. J. Projektování automatizovaných systémů. 1. vydání. Ediční středisko ČVUT Praha 1996. ISBN 80-01-01441-X124 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní informace o navrhování montážních pracovišť a montážních linek. Používané pojmy. 2.Rozdělení montážních linek. Odlišnosti v možnostech použití. 3.Analýza montážního procesu a tvorba zadání pro zpracování návrhu. 4.Význam navrhování alternativního uspořádání montážních linek. Hodnocení alternativ a výběr nejvýhodnější alternativy. 5.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže při jednoduchém zakládání součástí. 6.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže celků spojovaných šroubováním. 7.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže u nýtovaných konstrukcí. 8.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže lisováním. 9.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže u lepených konstrukcí. 10.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci u technologie obloukového svařování. 11.Specifické podmínky při navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci u technologie bodového svařování. 12.Tvorba zadání pro řízení a logistiku procesu montáže. 13.Specifické podmínky při navrhování skladování, dopravy a manipulace s montážními díly k montážním operacím. 14.Závěrečná přednáška. Bezpečnost a hygiena práce montážních činností. Program cvičení: 1.Seznámení s úkoly a obsahem cvičení, návaznosti na přednášky. Základní informace o navrhování robotizovaných montážních systémů a linek. Používané pojmy. 2.Zadání semestrálního programu. Analýza zadaných úkolů podle způsobu montáže. 3.Provádění analýzy montážních operací, stanovení potřebných časů montážních operací. 4.Definování parametrů na jednotlivá zařízení montážní linky - požadavkovy list. 5.Volba typů a parametrů montážních robotů. Volba struktury a uspořádání montážní linky a montážního systému.Příklady robotizované montáž 6.Navrhování robotizované montáže jednoduchého zakládání součástí a šroubovaných sestav a celků. 7.Navrhování robotizované montáže nýtovaných konstrukcí. 8.Navrhování robotizované montáže výrobků lisováním. 9.Navrhování robotizované technologie lepených konstrukcí. 10.Navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci technologii obloukového svařování. Test z probrané látky. 11.Navrhování robotizované montáže svařovaných konstrukci technologii bodového svařování. 12.Navrhování řešení logistiky montážních procesů. 13.Navrhování skladování, doprava a manipulace s montážními díly k montážním operacím. 14.Předvedení semestrálních prací. Kontrola prací. Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 36 (36) 0 3
                Projekt Projekt 36  0 3
        Zkouška Zkouška 64 (64) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 44  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (71) Robotizované montážní systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B2341) Strojírenství (2301R013) Robotika (71) Robotizované montážní systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.