354-0332/01 – Základy výpočtu strojních dílů (ZVSD)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětuIng. Ladislav Karník, CSc.Garant verze předmětuIng. Ladislav Karník, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost problematiky navrhování a výpočtů strojních dílů, umět aplikovat znalosti z oblasti mechaniky, umět využít CAD systémů při návrhu mechanismů a při pevnostních kontrolách vybraných dílů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V předmětu se posluchači seznamují se základními pojmy a poznatky v oblasti V předmětu se posluchači seznamují se základními výpočtu strojních dílů, aplikují odborné znalostí z oblasti mechaniky, které získali v dosavadním studiu. Studenti budou seznámeni: 1. S konstrukcí vybraných částí mechanismů (např. spojkami, brzdami, řetězovými a řemenovými převody). 2. S návrhem jednotlivých dílů mechanismů (např. hřídelí, ložisek, šroubů). 3. S problematikou svarových, lepených a lisovaných spojů. 4. S možností využití CAD systémů při návrhu a analýzách mechanismů a při pevnostních kontrolách vybraných částí těchto mechanismů. Seznam zkušebních otázek 1. Klasifikace, rozdělení a výpočet šroubových spojů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 2. Klasifikace, rozdělení a výpočet spojení pomocí klínů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 3. Klasifikace, rozdělení a výpočet spojení pomocí per, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 4. Klasifikace, rozdělení a výpočet spojení pomocí kolíků, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 5. Klasifikace, rozdělení a výpočet svarových spojů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 6. Klasifikace, rozdělení a výpočet lepených spojů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 7. Klasifikace, rozdělení a výpočet lisovaných spojů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 8. Klasifikace, rozdělení a výpočet čepů, konstrukční požadavky. 9. Klasifikace, rozdělení a výpočet ložisek, konstrukční požadavky. 10. Klasifikace, rozdělení a výpočet hřídelů, konstrukční požadavky. 11. Klasifikace, rozdělení a výpočet spojek, konstrukční požadavky. 12. Klasifikace, rozdělení a svěrných spojení, konstrukční požadavky. 13. Klasifikace, rozdělení a výpočet převodů ozubenými koly, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 14. Klasifikace, rozdělení a výpočet třecích převodů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 15. Klasifikace, rozdělení a výpočet řetězových převodů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 16. Klasifikace, rozdělení a výpočet řemenových převodů včetně ozubených řemenů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 17. Klasifikace, rozdělení a výpočet převodovek, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky.

Povinná literatura:

NĚMČEK, M. Řešené příklady z částí a mechanismů strojů: spoje (skriptum). Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0050-0. KŘÍŽ, R. Strojnické tabulky II: pohony: hřídele, ozubené převody, řetězové a řemenové převody. Ostrava: Montanex, 1997. ISBN 80-85780-51-8.

Doporučená literatura:

BOLEK, A., KOCHMAN, J. Části strojů. 1. svazek. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00046-7. BOLEK, A., KOCHMAN, J. Části strojů. 2. svazek. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-03-00426-8. MOSTÝN, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0022-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň přednášek 1. Klasifikace, rozdělení a výpočet šroubových spojů. 2. Klasifikace, rozdělení a výpočet spojení pomocí klínů a per. 3. Klasifikace, rozdělení a výpočet spojení pomocí kolíků čepů. 4. Klasifikace, rozdělení a výpočet svarových spojů. 5. Klasifikace, rozdělení a výpočet lepených spojů. 6. Klasifikace, rozdělení a výpočet lisovaných spojů. 7. Klasifikace, rozdělení a výpočet převodů ozubenými koly. 8. Klasifikace, rozdělení a výpočet ložisek. 9. Klasifikace, rozdělení a výpočet hřídelů. 10. Klasifikace, rozdělení a výpočet spojek. 11. Klasifikace, rozdělení a svěrných spojení. 12. Klasifikace, rozdělení a výpočet třecích převodů. 13. Klasifikace, rozdělení a výpočet řetězových převodů. 14. Klasifikace, rozdělení a výpočet řemenových převodů. Rozdělení a výpočet převodovek. Náplň cvičení 1. Zadání programu č. 1. 2. Praktické příklady. Práce na programu č. 1. 3. Praktické příklady. Práce na programu č. 1. 4. Praktické příklady. Práce na programu č. 1. 5. Praktické příklady. Práce na programu č. 1. 6. Praktické příklady. Práce na programu č. 1. 7. Zadání programu č. 2. 8. Praktické příklady. Práce na programu č. 2. 9. Praktické příklady. Práce na programu č. 2. 10. Praktické příklady. Práce na programu č. 2. 11. Praktické příklady. Práce na programu č. 2. 12. Praktické příklady. Práce na programu č. 2. 13. Praktické příklady. Práce na programu č. 2. 14. Hodnocení programů. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 0
                Projekt Projekt 40  0
        Zkouška Zkouška 60 (60) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 40  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku