354-0332/01 – Bases Calculation of Mechanical Parts (ZVSD)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.Subject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge problems design and calculations machine parts, be able to apply knowledge from areas mechanics, can use CAD systems at design mechanisms and strength verifications choice parts.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

V předmětu se posluchači seznamují se základními pojmy a poznatky v oblasti V předmětu se posluchači seznamují se základními výpočtu strojních dílů, aplikují odborné znalostí z oblasti mechaniky, které získali v dosavadním studiu. Studenti budou seznámeni: 1. S konstrukcí vybraných částí mechanismů (např. spojkami, brzdami, řetězovými a řemenovými převody). 2. S návrhem jednotlivých dílů mechanismů (např. hřídelí, ložisek, šroubů). 3. S problematikou svarových, lepených a lisovaných spojů. 4. S možností využití CAD systémů při návrhu a analýzách mechanismů a při pevnostních kontrolách vybraných částí těchto mechanismů. Seznam zkušebních otázek 1. Klasifikace, rozdělení a výpočet šroubových spojů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 2. Klasifikace, rozdělení a výpočet spojení pomocí klínů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 3. Klasifikace, rozdělení a výpočet spojení pomocí per, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 4. Klasifikace, rozdělení a výpočet spojení pomocí kolíků, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 5. Klasifikace, rozdělení a výpočet svarových spojů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 6. Klasifikace, rozdělení a výpočet lepených spojů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 7. Klasifikace, rozdělení a výpočet lisovaných spojů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 8. Klasifikace, rozdělení a výpočet čepů, konstrukční požadavky. 9. Klasifikace, rozdělení a výpočet ložisek, konstrukční požadavky. 10. Klasifikace, rozdělení a výpočet hřídelů, konstrukční požadavky. 11. Klasifikace, rozdělení a výpočet spojek, konstrukční požadavky. 12. Klasifikace, rozdělení a svěrných spojení, konstrukční požadavky. 13. Klasifikace, rozdělení a výpočet převodů ozubenými koly, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 14. Klasifikace, rozdělení a výpočet třecích převodů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 15. Klasifikace, rozdělení a výpočet řetězových převodů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 16. Klasifikace, rozdělení a výpočet řemenových převodů včetně ozubených řemenů, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky. 17. Klasifikace, rozdělení a výpočet převodovek, výhody, nevýhody, konstrukční požadavky.

Compulsory literature:

NĚMČEK, M. Řešené příklady z částí a mechanismů strojů: spoje (skriptum). Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0050-0. KŘÍŽ, R. Strojnické tabulky II: pohony: hřídele, ozubené převody, řetězové a řemenové převody. Ostrava: Montanex, 1997. ISBN 80-85780-51-8.

Recommended literature:

BOLEK, A., KOCHMAN, J. Části strojů. 1. svazek. Praha: SNTL, 1989. ISBN 80-03-00046-7. BOLEK, A., KOCHMAN, J. Části strojů. 2. svazek. Praha: SNTL, 1990. ISBN 80-03-00426-8. MOSTÝN, V. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 80-248-0022-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Contens lectures 1. Classification, partition and calculation screwed joint . 2. Classification, partition and calculation connection by the help of knees and pinions. 3. Classification, partition and calculation connection by the help of pin and plugs. 4. Classification, partition and calculation weld metal connections. 5. Classification, partition and calculation bonded connections. 6. Classification, partition and calculation pressed connections. 7. Classification, partition and calculation transmissions tooth wheels . 8. Classification, partition and calculation bearings. 9. Classification, partition and calculation shaft. 10. Classification, partition and calculation conjuctions. 11. Classification, partition and clamp joint connection. 12. Classification, partition and calculation frictional transmissions. 13. Classification, partition and calculation chain transmissions. 14. Classification, partition and calculation thong transmissions. Partition and calculation gearbox. Contens exercising 1. Setting programme No. 1. 2. Practical instances. Work on the programme No. 1. 3. Practical instances. Work on the programme No. 1. 4. Practical instances. Work on the programme No. 1. 5. Practical instances. Work on the programme No. 1. 6. Practical instances. Work on the programme No. 1. 7. Setting programme No. 2. 8. Practical instances. Work on the programme No. 2. 9. Practical instances. Work on the programme No. 2. 10. Practical instances. Work on the programme No. 2. 11. Practical instances. Work on the programme No. 2. 12. Practical instances. Work on the programme No. 2. 13. Practical instances. Work on the programme No. 2. 14. Classification programmes. Credit.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2012/2013 Winter semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 5
                Projekt Project 40  5
        Examination Examination 60 (60) 11
                Písemka Written examination 40  5
                Ústní zkouška Oral examination 20  6
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2011/2012 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner