354-0334/01 – Mechatronické systémy (MTSys)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Garant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Charakterizovat způsob návrhu konstrukce a aplikace mechatronických systémů, průmyslových a servisních robotů. Analyzovat požadavky. Navrhnout řešení úchopné hlavice pro zadaný objekt manipulace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku návrhu, konstrukce a řízení mechatronických systémů, zvláště průmyslových a servisních robotů. Dále se vněm budou prezentovat aplikace mechatronických systémů v různých oblastech.

Povinná literatura:

NOVÁK, P.: Průmyslové řídicí systémy. (skriptum), 2000, (2005 druhé vydání) Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3. Skařupa, J. - Mostýn, V. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. 1. vydání, Košice: Edícia vedeckej a odbornej literatúry – Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Vienala Košice,

Doporučená literatura:

NOVÁK,P. NOVÁK,P. Průmyslové řídicí systémy I, II.(skriptum), 2012, 2013, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Kolíbal, Z. a kol. Roboty a robotizované výrobní technologie. VUT v Brně- nakladatelství VUTIUM 2016, ýáý s., ISBN 978-80-214-4828-5 Valášek, M. a kol.: Mechatronika. Praha, ČVUT 1996 Gmiterko, A.: Mechatronika. Košice, Emilena tlačiareň 2004 T.Kenjo.,A.Sugawara .: Stepping motors and their microprocessor controls. Second editi-on.Clarendon press,Oxford 2000. W.H.Yeadon,A.W.Yeadon.:Handbook of Small Electric Motors. McGraw Hill, 2004 Ueha,Tomikawa, Kurosawa,Nakamura.:Ultrasonic motors - Theory and Applications. www.maxonmotor.com Lms.vsb.cz - adresa s podklady pro daný předmět

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy oboru – zákl. pojmy, historie, předpoklady a podněty, vývojové trendy, klasifikace. Koncepce a struktury – subsystémy, zákl. kinematické struktury. 2. Akční systém – nosný mechanický subsystém - realizace kinematických struktur, pohybové jednotky polohovací, klasifikace, vlastnosti, principy, konstrukce. Výkonný subsystém – struktura subsystému, požadavky, vlastnosti, principy, konstrukce. 3. Pohonný subsystém. Krokové motory – typy, vlastnosti, charakteristiky, způsoby řízení, typy, výběr. 4. Miniaturní a malé el.motory, vlastnosti, parametry, specifikace. 5. Převody, výpočet výkonu motoru pohybových jednotek, Převody valivými šrouby – druhy, principy, konstrukce, výpočty. Kloubové mechanizmy – pantografy. 6. Typy převodovek. Planetové převody Harmonické a cyklo převody - principy, konstrukce, výpočty, návrh. 7. Jedno a víceosé rychlostní a polohové řízení. Řídicí jednotky. 8. Senzorický subsystém, senzory polohy absolutní a relativní, kvadraturní signál. 9. Řídicí systémy, struktura (topologie), spodní úroveň řízení. 10. Kinematická a dynamická analýza mechatronických systémů. Přímá a inverzní úloha kinematiky. Výpočet rychlostí, zrychlení sil a momentů 11. Nosný mechanický subsystém, typy kloubů, jejich realizace. Příklady pohybových jednotek. 12. Aplikace mechatronických systémů, robototechnika, automobilní průmysl, průmyslová automatizace. 13. Aplikace mechatronických systémů – mobilní a servisní roboty. 14. Zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R007) Automobilová elektronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku