354-0335/01 – Bachelor project (BPI)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits3
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Petr NovákSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+3
Part-time Credit 0+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

problem analyzing, problem solving, information mining

Teaching methods

Tutorials

Summary

Bakalářský projekt je zaměřen na základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce. Uspořádání textové části bakalářské práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě. Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. Součástí semináře jsou také konzultace studentů k souboru státnicových otázek s pedagogy. Podstatná část semináře je vlastní příprava individuálních bakalářských prací a konzultace s vedoucím práce.

Compulsory literature:

see Submission of the Bachelor thesis

Recommended literature:

http://www.e-booksdirectory.com/listing.php?category=451

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

LMS Moodle

Other requirements

Další požadavky nejsou

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Basic information about Bc thesis 2.Structure of text part of thesis 3. Requirements 4. Tuition 5. Methodology structure. 6. Presentation methods. 7. Copyright. 8. Typography 9. Tuition 10. Parts of thesis in electronics form. 11.12. State exemination. 13. Tuition. 14.Evaluation Bc project

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Winter
2009/2010 Winter