354-0336/01 – Bachelor Project II (BPII)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits13
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Petr NovákSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+14
Part-time Credit 0+18

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Main subject goal is to afford support and coordination by drawing up the bachelory thesis considering to valid norms and rules and individual consultations. Student obtains useful skills, which are important by creating formal arrangement of technical documentation in the branch of mechatronics.

Teaching methods

Individual consultations
Tutorials

Summary

Bakalářský projekt je zaměřen na základní informace a pokyny týkající se vypracování bakalářské práce. Uspořádání textové části bakalářské práce, požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu, prostředky pro sazbu a součásti bakalářské práce odevzdané v elektronické podobě. Dále informuje o organizačních požadavcích, termínech a způsobu průběhu státních závěrečných zkoušek. Součástí semináře jsou také konzultace studentů k souboru státnicových otázek s pedagogy. Podstatná část předmětu je také vlastní samostatná příprava individuálních bakalářských prací a konzultace s vedoucím práce.

Compulsory literature:

see submission of the bachelory thesis

Recommended literature:

http://www.e-booksdirectory.com/listing.php?category=451

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

LMS Moodle

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Lectures: This subject does not contain lecture part. Exercises: Basic information and instructions about drawing up the bachelory thesis. Text part of bacelory thesis and its organisation. Requirements on content and range of bachelory thesis. Typographical layout and language quality, typesetting and style of binding. Parts of bachelory thesis in electronic form. Organisational requirements for continuance of the state exams. The continuance of the state exams. Consultation of exam questions. Giving over the bachelory thesis in given term. Laboratories: This subject does not contain exercises. Computer labs: This subject does not contain computer exercises.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2019/2020 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2018/2019 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2017/2018 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2016/2017 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2015/2016 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2014/2015 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2013/2014 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2012/2013 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2011/2012 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2018/2019 Summer