354-0337/01 – Project management (ŘiPro)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits4
Subject guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jan Burkovič, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesUSP, FSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+2
Part-time Graded credit 8+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aplikovat plánování a přípravu realizace projektů na řízení projektů s využitím metod plánování. Zpracovat návrh řízení projektu. Definovat cíle a rozsahy prací, stanovení potřebných časů, nákladů, zdrojů a specifikování možných rizik.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

V předmětů „Řízení projektů“ se studenti seznámí s metodikou řízení projektů. Pro úspěšné zvládnutí předmětu bude potřeba se seznámit se software Microsoft Project. Studenti budou rovněž obeznámení s problematikou práce v týmu odborných pracovníků, jejich zodpovědnosti a s problematikou spojenou s lidským faktorem. Součástí předmětu je také seznámení se strukturou organizace podniku, barierami mezi odděleními a lidmi v podniku a možnostmi jejich překonávání. S vytvářením dynamických struktur a odborných týmů pro zvládnutí řešení a řízení projektů. Zvládnutím metodiky řízení projektu, bude dán předpoklad, že náročné projekty řešené v našem hospodářství, které budou řešeny jako cílené, vzájemně provázané, strategicky řízené a koordinované.

Compulsory literature:

Milton D. Rosenau: Řízení projektů, 3. vyd. Vydalo nakladatelství Computer Press, a.s., Brno, 344 s. ISBN 978-80-251-1506-0. Dolanský, V.  Měkota.V.  Němec.V.: Projektový management, 1. vyd., 1996, Praha: Grada Publishing, s. 376, ISBN 80-7169-287-5. Software: Microsoft Project

Recommended literature:

Gray, Clifford F.& Larson, Erik W.: Project management : the managerial process, 3rd ed. Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2003, ISBN 0-07-249392-5, 574 s. Mantel, Samuel J.: Core concepts of project management, 2nd ed., Hoboken : John Wiley & Sons, c2005, ISBN 0-471-22965-2, 302 s. Phillips, Joseph : PMP Project management professional : study guide, Emeryville : McGraw-Hill/Osborne, c2004, ISBN 0-07-223062-2, 588 s.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

ZRUŠENO Aplikovat plánování a přípravu realizace projektů na řízení projektů s využitím metod plánování. Zpracovat návrh řízení projektu. Definovat cíle a rozsahy prací, stanovení potřebných časů, nákladů, zdrojů a specifikování možných rizik.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100  51 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.