354-0338/01 – Industrial PC and Visualization (PPCaV)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits6
Subject guarantorprof. Dr. Ing. Petr NovákSubject version guarantorprof. Dr. Ing. Petr Novák
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesUSPIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Combined Credit and Examination 14+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

understanding of HW layout of Control system, ability to design a simpl control system

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

V předmětu bude přednášena problematika řídicích systémů postavených na průmyslových PC (IPC), styku těchto řídicích systémů s technologickou úrovní (binární a analogové V/V, speciální rozhraní.) 1. Úvod do problematiky, specifika a vlastnosti architektury průmyslového PC a PLC, kategorie. Vazba řídicího systému s binárním okolím prostřednictvím průmyslových karet a modulů. 2. Vazba řídicího systému s analogovým okolím prostřednictvím průmyslových karet a modulů. 3. Koncepce a návrh řídicího systému dle zadaných parametrů, jednotlivé komponenty. Napojení I/0 – analogové, digitální, optooddělení. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – zadání. 4. Bezpečnost a diagnostika řídicího systému (místní, a dálková). Metody ovlivňující spolehlivost ŘS založeného na IPC. 5. Komunikace v řídicích systémech pro průmyslové aplikace, Stavebnice pro dálkový a distribuovaný sběr dat, distribuované systémy řízení, (řada ADAM4000).

Compulsory literature:

NOVÁK, P.: Průmyslové řídicí systémy. (skriptum), 2000, (2005 druhé vydání) Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Výuka za podpory LMS Moodle

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35  25
        Examination Examination 65  15
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R007) Automotive Electronics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3943) Mechatronics (3906R006) Mechatronics Systems P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner