354-0340/02 – Odborná praxe 1 (OA1)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity2
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Petr NovákGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

************************************************ Jedná se o volitelný předmět s délkou odborné praxe 2 týdnů (odpovídá počtu kreditů ) v termínu od konce letního semestru 2.ročníku Bc studia (nebo 1.ročníku navazujícího Mg studia) do 31.8. - před zahájením zimního semestru 3.ročníku Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia). Předmět je nad rámec studijních povinností a je určen pro prezenční formu studia. Předmět bude zapsán do studijního plánu zimního semestru 3.r. Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia). ************************************************ Cílem odborné praxe je tvůrčím způsobem využít odborné znalosti nabyté v rámci studia oboru při řešení praktických problémů ve firmě působící v rámci studovaného oboru. Přitom získat praktické zkušenosti z řízení pracovních kolektivů, rozhodování o postupu řešení problému, organizace postupu řešení v rámci kolektivu, získat zkušenosti s formulací úkolů dílčích etap řešení a delegace zodpovědnosti za jejich dosažení. Vítány jsou i zkušenosti s aplikací cizího jazyka v odborné praxi. Termín praxe je uvažován v období mezi letním a zimním semestrem, do 31.8. Doba praxe: 2- 6 týdnů, získaný počet kreditů: 2-6

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

1. Organizace praxe samostatně studentem (možnost využití kontaktů, nabídek oborové katedry, individuální zajištění praxe). 2. Nástup do praxe a seznámení se s podmínkami bezpečnosti práce, bezpečnostními předpisy, bezpečnostní školení, pracovní zařazení, organizace práce. 3. Průběh samotné praxe ve sjednané délce za sjednaných podmínek. 4. Ukončení praxe na pracovišti. 5. Zpracování závěrečné zprávy o praxi a odevzdání na oborové katedře. 6. Prezentace, obhajoba výsledků odborné praxe podle podmínek oborové katedry, uznání praxe.

Povinná literatura:

Bezpečnostní předpisy zaměstnavatele. Pracovní postupy zaměstnavatele.

Doporučená literatura:

dle zadání vedoucího praxe

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

neplatná verze neplatná verze

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

neplatná verze - je použita verze /02 až 06 neplatná verze

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Zápočet

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku