354-0343/02 – Odborná praxe 4 (OA4)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Petr NovákGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

************************************************ Jedná se o volitelný předmět s délkou odborné praxe 5 týdnů (odpovídá počtu kreditů ) v termínu od konce letního semestru 2.ročníku Bc studia (nebo 1.ročníku navazujícího Mg studia) do 31.8. - před zahájením zimního semestru 3.ročníku Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia). Předmět je nad rámec studijních povinností a je určen pro prezenční formu studia. Předmět bude zapsán do studijního plánu zimního semestru 3.r. Bc studia (2.r. navazujícího Mg studia). ************************************************ Cílem odborné praxe je tvůrčím způsobem využít odborné znalosti nabyté v rámci studia oboru při řešení praktických problémů ve firmě působící v rámci studovaného oboru. Přitom získat praktické zkušenosti z řízení pracovních kolektivů, rozhodování o postupu řešení problému, organizace postupu řešení v rámci kolektivu, získat zkušenosti s formulací úkolů dílčích etap řešení a delegace zodpovědnosti za jejich dosažení. Vítány jsou i zkušenosti s aplikací cizího jazyka v odborné praxi. Termín praxe je uvažován v období mezi letním a zimním semestrem, do 31.8. Doba praxe: 2- 6 týdnů, získaný počet kreditů: 2-6

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

1. Organizace praxe samostatně studentem (možnost využití kontaktů, nabídek oborové katedry, individuální zajištění praxe). 2. Nástup do praxe a seznámení se s podmínkami bezpečnosti práce, bezpečnostními předpisy, bezpečnostní školení, pracovní zařazení, organizace práce. 3. Průběh samotné praxe ve sjednané délce za sjednaných podmínek. 4. Ukončení praxe na pracovišti. 5. Zpracování závěrečné zprávy o praxi a odevzdání na oborové katedře. 6. Prezentace, obhajoba výsledků odborné praxe podle podmínek oborové katedry, uznání praxe.

Povinná literatura:

Bezpečnostní předpisy zaměstnavatele. Pracovní postupy zaměstnavatele.

Doporučená literatura:

dle zadání vedoucího praxe

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžná kontrola je na firmě poskytující praxi. Výsledek praxe student dokládá předložení zprávy o průběhu praxe a dosažených výsledcích. Doporučená osnova zprávy: 1. Organizace praxe – shrnutí postupu výběru a přípravy praxe. 2. Charakteristika firmy poskytující praxi – výrobní profil, velikost, typ firmy, referenční produkty (výrobky, projekty, realizace). 3. Průběh praxe – délka, místo, pracovní zařazení, organizace pracovního dne, charakteristika pracovního kolektivu, útvaru, ve kterém praxe probíhala. 4. Popis prováděných činnosti – charakteristika činností (samostatné úkoly, spolupráce, pomoc při plnění úkolů, charakter práce – projekční, technická, výpočty, administrativní, praktická realizační, práce na počítači, tvorba dokumentace, práce v terénu apod.) 5. Naplnění cílů praxe - získané praktické dovednosti, odborné znalosti využité v rámci praxe, podněty pro další studium, profesní rozvoj. 6. Shrnutí – celkové hodnocení přínosů praxe, doporučení pro studenty, upozornění na možná rizika.

E-learning

Není relevantní

Další požadavky na studenta

Zpracování závěrečné zprávy o praxi a odevzdání na oborové katedře. Prezentace, obhajoba výsledků odborné praxe podle podmínek oborové katedry.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Organizace praxe samostatně studentem (možnost využití kontaktů, nabídek oborové katedry, individuální zajištění praxe). 2. Nástup do praxe a seznámení se s podmínkami bezpečnosti práce, bezpečnostními předpisy, bezpečnostní školení, pracovní zařazení, organizace práce. 3. Průběh samotné praxe ve sjednané délce za sjednaných podmínek. 4. Ukončení praxe na pracovišti. 5. Zpracování závěrečné zprávy o praxi a odevzdání na oborové katedře. 6. Prezentace, obhajoba výsledků odborné praxe podle podmínek oborové katedry, uznání praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Zápočet

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N0714A270004) Mechatronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku