354-0345/01 – Projektová dokumentace s podporou CAx systémů (PDsPCAxS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je objasnit posluchačům bakalářského studia problematiku tvorby technické dokumentace s podporou různých CAx systémů. Vytvářet výkresy strojních součástí a sestav. Vytvářet výkresy mechanismů. Připravit podklady pro výrobní dokumentaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Posluchači se seznámí s různými prostředky počítačových systémů, které umožňují vytvářet dokumentaci, výkresou, výpočtovou a textovou. V rámci přednášek budou rovněž seznámeni s legislativními podmínkami pro užívání různých CAx systémů. Po absolvování předmětu budou schopni nejenom tvořit různé typy technické dokumentace, ale i využívat dostupné softwarové prostředky.

Povinná literatura:

lms.vsb.cz: http://lms.vsb.cz/course/view.php?id=xxxx ČSN 01 6910 [i]Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.[/i] Praha: Český normalizační institut, srpen 1997. 36 s.

Doporučená literatura:

creo parametric výkresy: https://www.youtube.com/watch?v=fFhkq6UQ3NQ Creo Illustrate: https://www.youtube.com/watch?v=kl7KN7pv_5k

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1) Aktivní účast na cvičeních. Povolená omluvená neúčast 20%, každá další neúčast bude penalizována ztrátou 5 bodů. 2) Absolvování dvou kontrolních testů v průběhu semestru. Hodnocení testů, celkem max 30 bodů. 3) Vypracování semestrálního projektu v CAD systému PTC Creo/Parametric 4.0, na základě zadání vedoucího cvičení. Hodnocení, max 20 bodů. 4) Absolvování závěrečného testu. Hodnocení, max 50 bodů.

E-learning

Pro výuku je využíván e-learningový nástroj Moodle.

Další požadavky na studenta

Na posluchače nemám další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Autorský zákon, legislativní podmínky pro využíváni software. Typy software z hlediska jeho využívání. Příklady licenčních smluv. 2) Tvorba modelů součástí v CAD systému Creo Parametric. Příprava modelů pro tvorbu výkresů dílů. 3) Vytváření 2D výkresové dokumentace dílů. 4) Tvorba modelů sestav a podsestav, příprava pro tvorbu výkresové dokumentace. Organizace souborů v adresářích. 5) Vytváření 2D výkresové dokumentace sestav a podsestav. 6) Vytváření 2D výkresové dokumentace svařenců. 7) Tvorba mechanismů, výkresová dokumentace mechanismů. 8) Počítačová podpora výpočtů, využití sw MS Excel, Mitcalc, MathCAD, E-konstruktér a dalších. 9) Příklady využití výpočtových sw, propojení MS Excel s CAD systémem Creo parametric. 10) Tvorba výpočtové dokumentace. Zpracování provedených výpočtů do výsledné formy. 11) Tvorba různých typů textové dokumentace. 12) Tvorba montážních návodů, využití sw Creo Illustrate. 13) Tvorba animací v systému Creo Illustrate.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Klasifikovaný zápočet

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku