354-0345/01 – Projektová dokumentace s podporou CAx systémů (PDsPCAxS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Václav Krys, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HEC0039 Ing. Dominik Heczko, Ph.D.
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
MLO0006 Ing. Jakub Mlotek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+3
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je objasnit posluchačům bakalářského studia problematiku tvorby technické dokumentace s podporou různých CAx systémů. Vytvářet výkresy strojních součástí a sestav. Vytvářet výkresy mechanismů. Připravit podklady pro výrobní dokumentaci.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Posluchači se seznámí s různými prostředky počítačových systémů, které umožňují vytvářet dokumentaci, výkresou, výpočtovou a textovou. V rámci přednášek budou rovněž seznámeni s legislativními podmínkami pro užívání různých CAx systémů. Po absolvování předmětu budou schopni nejenom tvořit různé typy technické dokumentace, ale i využívat dostupné softwarové prostředky.

Povinná literatura:

ČSN 01 6910 [i]Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory.[/i] Praha: Český normalizační institut, srpen 1997. 36 s. KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2004. 86 s. ISBN 80-248-0514-6.

Doporučená literatura:

creo parametric výkresy: https://www.youtube.com/watch?v=fFhkq6UQ3NQ Creo Illustrate: https://www.youtube.com/watch?v=kl7KN7pv_5k

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

1) Aktivní účast na cvičeních. Povolená omluvená neúčast na 3 cvičeních, každá další neúčast bude penalizována ztrátou 5 bodů. 2) Absolvování dvou kontrolních testů v průběhu semestru. Hodnocení testů, celkem max. 30 bodů. 3) Vypracování zadaných úkolů ve cvičeních v dostupných CAD systémech, na základě zadání vedoucího cvičení. Hodnocení max. 50 bodů. 4) Absolvování závěrečného testu. Hodnocení max. 20 bodů.

E-learning

Pro výuku je využíván e-learningový nástroj Moodle.

Další požadavky na studenta

Na posluchače nemám další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Životní cyklus technického systému/procesu. Typy dokumentace v jednotlivých fázích životního cyklu produktu a její správa. 2. Postup návrhu mechatronického systému. Typická skladba projektového týmu a dokumentace pro jeho součinnost. Projekt a jeho řízení. 3. Výrobní výkresy dílů – funkce a náležitosti. 4. Výrobní výkresy dílů – funkce a náležitosti. 5. Sestavné výkresy – funkce a náležitosti. 6. Sestavné výkresy – funkce a náležitosti. 7. Průvodní technická zpráva. 8. Elektrická schémata zapojení a výrobní výkresy DPS. 9. Schémata pneumatických a hydraulických obvodů. 10. Návody k obsluze a školení obsluhy. 11. Servisní příručky. 12. Podklady pro tvorbu cenové kalkulace a termíny plnění projektu. 13. Prohlášení o shodě. Řízení změn v dokumentaci. 14. Legislativní procesy související s technickou dokumentací.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Pro splnění zápočtu musí student odevzdat semestrální projekt dle zadání vedoucího cvičení. Povinná účast na cvičení je 80 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Pro splnění zápočtu musí student odevzdat semestrální projekt dle zadání vedoucího cvičení. Povinná účast na cvičení je 80 %.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S03) Hydraulika a pneumatika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní