354-0346/01 – Praktikum v robotice I (PvR I)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ladislav Karník, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost zadané problematiky, umět vytvořit požadavky pro aplikaci, vytvořit varianty řešení, stanovit kritéria, vybrat optimální variantu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cvičení je zaměřeno na rozpracování zadání bakalářských prací. Rozsah práce bude upřesněn na začátku semestru po dohodě s vedoucím bakalářské práce a s vyučujícím ve cvičení.

Povinná literatura:

SKAŘUPA, J., ZELINA, P. Hlavice průmyslových robotů. Ostrava: VŠB, 1993, 105 s. ,ISBN 80-7078-304-4. SKAŘUPA, J., ZELINA, P. Navrhování a výpočty efektorů PRaM. Ostrava: VŠB, 1996,107 s., ISBN 80-7078-210-2. TALÁCKO, J., MATIČKA, R. Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů. Praha: ČVUT, 1995, 237 s., ISBN 80-01-01291-3. KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TU Ostrava, 2004. 144 s. ISBN 80-248-0626-6. Individuálně dle zadání bakalářské práce.

Doporučená literatura:

KÁRNÍK, L. Periferní zařízení RTP. 1. vydání, Skripta VŠB-TU, Ostrava: 2006, 132 s. ISBN 80-248-1221-5. Kárník, L. Servisní roboty - Modelování a analýza.[online] Dostupné z www: http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování zadaných bodovanných a termínovaných úkolů a jejich odevzdání na LMS.

E-learning

lms.vsb.cz http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku/

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou požadovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Náplň cvičení 1) Zadání programu. Upřesnění zadání. 2) Analýza zadání. 3) Vypracování rešerše na téma zadání bakalářské práce. 4) Shrnutí rešerše. 5) Návrh vhodných parametrů. 6) Požadavkový list. 7) Návrh variantních řešení - varianta 1. 8) Návrh variantních řešení - varianta 2. 9) Přednáška odborníků z praxe. 10) Návrh variantních řešení - varianta 3. 11) Výběr konkrétních nakupovaných strojů a zařízení 12) Optimalizace - výběr nejvhodnější varianty. 13) Technická zpráva. 14) Odevzdání programu – hodnocení. Exkurze do průmyslu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Klasifikovaný zápočet

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku