354-0347/01 – Praktikum v robotice II (PvR II)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity19
Garant předmětudoc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ladislav Karník, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 0+8
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 0+30

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost zadané problematiky, využití získaných znalostí a poznatků pro rozpracování vybrané varianty řešení, technická zpráva doložená popisem zařízení a potřebnými výpočty.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Cvičení je zaměřeno na rozpracování zadání bakalářských prací. Rozsah práce bude upřesněn na začátku semestru po dohodě s vedoucím bakalářské práce a s vyučujícím ve cvičení.

Povinná literatura:

SKAŘUPA, J.- ZELINA, P. Hlavice průmyslových robotů. Ostrava: VŠB, 1993, 105 s. ,ISBN 80-7078-304-4. SKAŘUPA, J.- ZELINA, P. Navrhování a výpočty efektorů PRaM. Ostrava: VŠB, 1996,107 s., ISBN 80-7078-210-2. TALÁCKO, J.- MATIČKA, R. Konstrukce průmyslových robotů a manipulátorů. Praha: ČVUT, 1995, 237 s., ISBN 80-01-01291-3. KÁRNÍK, L. Servisní roboty. VŠB-TU Ostrava, 2004. 144 s. ISBN 80-248-0626-6. Individuálně dle zadání bakalářské práce.

Doporučená literatura:

KÁRNÍK, L. Periferní zařízení RTP. 1. vydání, Skripta VŠB-TU, Ostrava: 2006, 132 s. ISBN 80-248-1221-5. Kárník, L. Servisní roboty - Modelování a analýza.[online] Dostupné z www: http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku.htm

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování zadaných termínovaných úkolů a jejich odevzdání do LMS (úkoly jsou 4 a jsou hodnoceny bodově).

E-learning

lms.vsb.cz http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku/

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou stanoveny

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň cvičení 1) Zadání úkolu – individuálně. 2) Přednáška odborníků z praxe. 3) Upřesnění zadání – požadavkový list. 4) Práce na úkolu – rozpracování optimální varianty. 5) Práce na úkolu – pokračování v rozpracování optimální varianty. 6) Práce na úkolu – finální řešení optimální varianty. 7) Práce na úkolu – zhodnocení dosažených výsledků. 8) Zpracování technické zprávy. 9) Obhajoba zpracovaného úkolu. Hodnocení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Klasifikovaný zápočet

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství (S07) Robotika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku