354-0503/04 – Roboty a manipulátory (RaM)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FSUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOB0001 doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
KRY01 Ing. Václav Krys, Ph.D.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
PAS0067 Ing. Robert Pastor, Ph.D.
VOC0012 Ing. Michal Vocetka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako konstruktér mechatronických systémů. Dále je cílem schopnost analýz, hodnocení, aplikace poznatků pro návrh robotů a dalších složitých mechatronických systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu posluchači rozvíjí poznatky robototechniky z hlediska konstrukce, teorie a výpočtů uzlů a prvků robotů.Předmět je zaměřen na oblasti: - mechatronické systémy, charakteristiky, pojmy a principy, - vývojové trendy, základní subsystémy RaM, jejich klasifikaci, - požadavky a metodiku navrhování RaM, - konstrukce a výpočty prvků a orgánů nosného subsystému, - navrhování a výpočty efektorů RaM - navrhování typových konstrukcí RaM - navrhování robotů pro nestrojírenská odvětví, servisních a personálních robotů

Povinná literatura:

Skařupa,J. Roboty a manipulátory I.(skriptum), 2002, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.139, ISBN 80-248-0044-6.

Doporučená literatura:

Skařupa,J. Roboty a manipulátory I.(skriptum), 2002, Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s.139, ISBN 80-248-0044-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Projekt - program pro robot ABB IRB140.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na posluchače nemám další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Průmyslový robot, Koncový efektor, Průmyslový systém robotu, Buňka průmyslového robotu, Výrobní linka s průmyslovými roboty. 2. Základní zásady bezpečnosti v průmyslové robotice. 3. Souřadné systémy průmyslového robotu. Pracovní režimy robotu. 4. Základy obsluhy robotizovaného pracoviště. Ruční ovládání robotu. 5. Příprava robotu pro tvorbu programu. Kalibrace. Vytvoření nástroje a definice TCP. 6. Úvod do programování robotů ABB. Pohybové instrukce. 7. Logika programování robotů. Programování robotu přes FPU (flexpendant). 8. Nástroje pro komplexní programování. Úvod do práce v softwaru RobotStudio (RapidEditor). 9. Práce se signály (DI/DO). 10. Robotizovaná technologická pracoviště a jejich bezpečnostní prvky – manipulační, paletizační. 11. Robotizovaná technologická pracoviště a jejich bezpečnostní prvky – svařovací, lakovací. 12. Robotizovaná technologická pracoviště a jejich bezpečnostní prvky – slévárenství a tváření. 13. Trendy v průmyslové robotice – kolaborativní robotika. 14. Trendy v průmyslové robotice – vision systémy a umělá inteligence. Cvičení: 1. Seznámení se systém IRB140. Popis robotu, kontroléru a jejich částí. Bezpečnostní zásady pro práci s roboty, bezpečností okruhy – jejich funkce. Pracovní režimy (automatika, ruční, ruční 100%), jejich účel. Popis jednotky FPU – popis ovládacích prvků a základní orientace v menu. 2. Ruční ovládání robotu. Souřadné systémy. Režimy ručního ovládání. 3. Příprava systému (seřízení robotu). Vytvoření vlastního nástroje (úprava TCP). Kalibrace (aktualizace počítadel otáčení) po výpadku proudu (vybití baterie). 4. Úvod do programování robotů ABB. Editor programu, struktura programu, orientace v programu. Obnovení a záloha programu. 5. Logika programování robotů. Práce s procedurami a moduly. Instrukce pro práci s oknem operátora. 6. Pohybové instrukce a základní pohybové programy. 7. Nástroje pro komplexní programování. Základní datové typy. Složené datové typy. Funkce a cykly, rozhodování. 8. Práce se signály (DI/DO). 9. Úvod do práce v softwaru RobotStudio (RapidEditor.) 10. Procvičení, projekt dle zadání vyučujícího. 11. Zpracování zadaného projektu. 12. Zpracování zadaného projektu. 13. Zpracování zadaného projektu. 14. Předvedení a obhajoba zpracovaného projektu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  15
        Zkouška Zkouška 65  20
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0714A270004) Mechatronika CSM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0714A270004) Mechatronika CSM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0714A270004) Mechatronika CSM P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3943) Mechatronika (3906T006) Mechatronické systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku