354-0504/02 – Projection and Operation of Robot Work Cells (PPRTP)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits5
Subject guarantorIng. Václav Krys, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFSIntended for study typesMaster, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR43 Ing. Jan Burkovič, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 16+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Evaluate the current state of a submission production system. Formulate Of submission for the creation of a modernized production systemby the use of robotics. Design a new state of the system by using industrial robots. Construct of components robotized technological workplace. Plan a gradual realization of the designed system.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Předmět je profilujícím předmětem ve studijním oboru ROBOTIKA", seznamuje posluchače se základními pojmy z oblasti projektování výrobních systémů, s postupy analýzy vhodnosti robotizace pracovišť podle technologie výroby na základě rozboru současného stavu pracoviště. Předkládá postupy projektování nových robotizovaných výrobních systémů. Znázorňuje postupy řešení dispozice rozmístění výrobních stojů, PRaM a potřebných periferií. Předvede způsoby provádění kapacitních propočtů výrobních celků. Seznámí se specifickými podmínkami PRaM pro vybrané technologie výroby. Součástí výuky bude seznámení posluchačů s tzv. projektovým řízením, s platnými vyhláškami , normami a předpisy pro projektování, jakož i hospodářskými vztahy, uzavíráním smluv a vzájemnými vztahy partnerů ve výstavbě.

Compulsory literature:

[1] Software: Microsoft Project

Recommended literature:

[1] Internet: http://roboter.industrienet.de/ [2] Internet: http://www.mmspektrum.cz [3] Technik, časopis

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to the design of robotic technology systems. 2. Projection of manufacturing systems - basic concepts, material flows, critical path, etc.. 3. Design RTW and production group with PRAM. 4.Analysis of workplaces for robotics. The criteria for selection of IR and manipulators. 5. Project documentation, economic relations, regulations, standards. Economics analysis of RTW. 6. Safety, hygiene and ergonomics of workplaces with IR. Reliability and diagnosis of robotic systems. 7. Robotics in machining technology. 8. Robotics in forming. 9. Robotics of arc and spot welding. 10. Robotics of assembly. 11. Robotics of surface finish. 12. Robotics in the foundry industry. 13. Applications of robotic devices in metallurgical manufactories. 14. Further directions and applications of industrial robots.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 34 (34) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 12  0 3
                Other task type Other task type 2  0 3
        Examination Examination 66 (66) 0 3
                Oral Oral examination 66  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.