354-0506/03 – Term Project I. (SP I)

Gurantor departmentDepartment of RoboticsCredits8
Subject guarantordoc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.Subject version guarantorIng. Ladislav Karník, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2013/2014
Intended for the facultiesFSIntended for study typesFollow-up Master, Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAR54 Ing. Ladislav Karník, CSc.
KON35 doc. Ing. Zdeněk Konečný, Ph.D.
MIH03 doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 0+8
Part-time Graded credit 0+10

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Knowledge engaged problems, be able to create requirements for application, constructional solving engaged kinematic textures, creation 3D model, technical report with needed calculations.

Teaching methods

Tutorials
Project work

Summary

Cvičení je zaměřeno na praktické využití poznatků, získaných během studia oboru, pro návrh a konstrukci orientačních ústrojí robotů. Dle zadané kinematické struktury studenti modelují konstrukci zařízení v systému Pro/ENGINEER. Zpracování výkresovou dokumentaci ve 2D zobrazení, v úrovní sestavného výkresu s kusovníkem a doložení technické zprávy s výpočty.

Compulsory literature:

THRUN, S., BURDGARD, W., FOX, D. Probabilistic robotics Intelligent robotics and autonomous agents. MIT Press, 2005, pp. 647, ISBN0 262201623, 9780262201629. SICILIANO, B., KHATB, O. Springer handbook of robotics. Springer, 2008, pp. 1611, ISBN 354023957X, 9783540239574. Standards Firm catalogue

Recommended literature:

KURFES, T. R. Robotics and automation handbook. CRC Press, 2005, pp. 608, ISBN 0849318041, 9780849318047.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky nejsou.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Contens practice 1. Setting programme. 2. Preliminary calculation, alternative of solving. 3. Preliminary calculation, partial verification, maximum 10 points. 4. Calculation. 5. Calculation . Verification calculation, maximum 12 points. 6. Elaboration assembly. 7. Elaboration assembly. 8. Elaboration assembly. 9. Verification assembly, maximum 15 points. Elaboration assembly. 10. Check calculation. 11. Drawing details. 12. Drawing details. 13. Partial verification, maximalne12 points. 14. Technical report. 15. Transfer programme, general verification maximum 51 points.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Summer semester, validity until: 2013/2014 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Graded exercises evaluation Graded credit 100 (100) 51 3
        Projekt Project 100  51
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.