354-0507/04 – Průmyslové řídicí systémy (PŘS)

Garantující katedraKatedra robotikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Petr NovákGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Petr Novák
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAB047 Ing. Ján Babjak, Ph.D.
LIP097 Ing. Jan Lipina, Ph.D.
NOV20 prof. Dr. Ing. Petr Novák
VOC0012 Ing. Michal Vocetka
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+13

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Řešit návrh řídicího systému, propojit jednotlivé subsystémy, optimalizovat výběr komponent a jejich analýza

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou navrhování a nasazování řídicích systémů v oblastech mechatroniky. Důraz je kladen především na stavebnice průmyslových PC, dále na moduly dálkového sběru dat, moduly distribuovaného řízení v reálném čase a případně některé jednočipové mikropočítače, jejichž používání je perspektivní. Posluchači se seznámí s problematikou připojování v/v binárních a analogových signálů, výběrem a konfigurací v/v desek. Specifika a vlastnosti architektury průmyslového PC a PLC, kategorie. Vazba řídicího systému s binárním okolím prostřednictvím průmyslových karet a modulů.Vazba řídicího systému s analogovým okolím prostřednictvím průmyslových karet a modulů. Návrh řídicího systému pomocí Rapid Prototyping, Koncepce a návrh řídicího systému dle zadaných parametrů, jednotlivé komponenty. Senzory – druhy, napojení do ŘS. Napojení I/0 – analogové, digitální, optooddělení, popis realizace ŘS. Bezpečnost a diagnostika řídicího systému (místní, a dálková). Metody ovlivňující spolehlivost ŘS založeného na IPC. Komunikace v řídicích systémech pro průmyslové aplikace. Dálkový a distribuovaný sběr dat, distribuované systémy řízení. Aplikační software (InControl, InTouch, GENIE, Promotic). Inteligentní senzorické systémy.

Povinná literatura:

Novák, P. Průmyslové řídicí systémy I. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2013. 221 s., ISBN 978-80-248-3032-2 Novák, P. Průmyslové řídicí systémy II. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2014. 116 s. VRBA. K. a kol.: Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu. Skriptum VUT Brno, 131 s., 2006 Michael D. Whitt Successful Instrumentation and Control Systems Design, 531 pages, 2015, ISBN-10: 1936007452 Charles L. Phillips , Troy Nagle, et al.Digital Control System Analysis & Design, 2014, 528 pages, ISBN-10: 0132938316 Ostrava, s.104, ISBN 80-7078-733-3. Internet: http://www.advantech-usa.com Internet: http://www.nudaq.com.cz/ Internet: http://www.adlink.com.tw/ Automa, časopisAutomatizace, časopis

Doporučená literatura:

viz konkrétní zadání projektu Michael D. Whitt Successful Instrumentation and Control Systems Design, 531 pages, 2015, ISBN-10: 1936007452 National Instruments: Measuring Strain with Strain Gages – tutorial. (http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3642) M. Sami Fadali, Digital Control Engineering: Analysis and Design.600 pages, 2012, ISBN-13: 978-0123943910 articles in - International Journal of Control Systems and Robotics

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Odevzdání hodnoceneho projektu, ústní zkouška.

E-learning

lms.vsb.cz http://robot.vsb.cz/podklady-pro-vyuku/

Další požadavky na studenta

Vypracování zadaného projektu z oblasti průmyslových řídicích systémů na bázi PC.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Týden Náplň přednášek a cvičení 1. Úvod do problematiky, specifika a vlastnosti architektury průmyslového PC a PLC, kategorie. Vazba řídicího systému s binárním okolím prostřednictvím průmyslových karet a modulů. 2. Vazba řídicího systému s analogovým okolím prostřednictvím průmyslových karet a modulů. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – zadání. 3. Koncepce a návrh řídicího systému dle zadaných parametrů, jednotlivé komponenty. Senzory – druhy, napojení do ŘS. 4. Napojení I/0 – analogové, digitální, optooddělení, popis realizace ŘS. 5. Bezpečnost a diagnostika řídicího systému (místní, a dálková). 6. Metody ovlivňující spolehlivost ŘS založeného na IPC. 7. Stavebnice pro dálkový a distribuovaný sběr dat, distribuované systémy řízení, (řada ADAM4000). 8. Samostatný návrh řídicího systému dle zadání – vyhodnocení. 9. Zápočet. Seznam otázek ke zkoušce 1. Specifika a vlastnosti architektury průmyslového PC a PLC, kategorie. 2. Konstrukce průmyslového PC, její vliv na spolehlivost. Ukazatele spolehlivosti. MTBF, MTTR, vanová křivka. Význam zahořování. 3. Vazba řídicího systému s binárním okolím prostřednictvím průmyslových karet a modulů. 4. Vazba řídicího systému s analogovým okolím prostřednictvím průmyslových karet a modulů. 5. Optoizolované binární vstupy, princip, zapojení. 6. Reléové výstupy, vlastnosti, ochrana kontaktů. Polovodičová relé. 7. Druhy A/D převodníků, jejich vlastnosti, blokové schéma multifunkční DAQ karty. 8. Aproximační A/D převodník, indukční senzory . 9. Integrační A/D převodník, optické senzory. 10. Parametry A/D převodníků, výběr vhodného typu podle požadované přesnosti. 11. Vzorkování, stanovení vzorkovací frekvence při synchronním vzorkování, vznik chyb. 12. Vysvětlit asynchronní vzorkování. 13. Napojení vstupů/výstupů – analogové (SE a DIF), binární. 14. Bezpečnost a diagnostika řídicího systému (místní, a dálková). 15. Stavebnice pro dálkový a distribuovaný sběr dat, distribuované systémy řízení. 16. Řídicí systémy pro robotiku. 17. Metodika návrhu řídicího systému. 18. Řídicí systémy pro extrémní podmínky (vibrace, elektromagnetická pole, vlhko, teplota…), význam kritérií EMI, ESD, MTBF, MTTR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika MES K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika MES P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika MES K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika MES P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika MES P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika MES K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku